ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,357

น้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง

น้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง

บ่อน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้องเป็นแหล่งน้ำพุร้อนซึ่งมีการค้นพบด้วยกันถึง 4 บ่อ เรียงต่อกันเป็นแนวจากเหนือถึงใต้ โดยน้ำไหลจากบ่อน้ำทางทิศเหนือลงมาสู่บ่อน้ำทางทิศใต้ แต่ละบ่อนั้นมีเส้นผ่าน ศูนย์กลางประมาณ 3-5 เมตร ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร โดยบ่อน้ำพุร้อนเหล่านี้เกิดขึ้นในบริเวณ หมวดหินแก่งกระจาน อันเป็นชื่อเรียกทางธรณีวิทยาที่ระบุว่าเป็นหินยุคเพอร์โม-คาร์บอนิเฟอรัส หินควอร์ตไซต์ หินชนวน หินฮอร์นเฟลส์ และหินฟิลไลต์ นอกจากนี้ยังพบหินอีกหลายประเภทภายในบริเวณน้ำพุร้อน ซึ่งนับว่าเป็นการค้นพบทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจยิ่งและปัจจุบันได้มีการพัฒนาบริเวณนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยทางอบจ.เพชรบุรีได้ทำการต่อท่อเชื่อมน้ำพุร้อนยาว 200 เมตรสู่ห้องอาบน้ำพุร้อน คอยบริการนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพ

บรรยากาศ บ่อน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง

บรรยากาศ บ่อน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง

จุดกราบไหว้

จุดกราบไหว้

บ่อน้ำร้อน

บ่อน้ำร้อน

บ่อต้นกำเนิดน้ำแร่ จุดนี้

บ่อต้นกำเนิดน้ำแร่ จุดนี้

มุมสวยๆ บ่อน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง

มุมสวยๆ บ่อน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง

วิวมุมสูงของ บ่อน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง

วิวมุมสูงของ บ่อน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง

ด้านข้าง มีราวให้เกาะ

ด้านข้าง มีราวให้เกาะ

สะพานเดินชิววิว

สะพานเดินชิววิว

วิวธรรมชาติสวยๆ

วิวธรรมชาติสวยๆ

บ่อน้ำพุร้อน

บ่อน้ำพุร้อน

ธรรมชาติที่ล้อมรอบ

ธรรมชาติที่ล้อมรอบ

มุมสูง บ่อน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง

มุมสูง บ่อน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง

จุดนี้ควรระมัดระวังด้วย

จุดนี้ควรระมัดระวังด้วย

ตู้จ่ายเงิน ราคา 20 บาท

ตู้จ่ายเงิน ราคา 20 บาท

ค่าธรรมเนียม

แช่เท้า 20 บาท

การเดินทาง

อยู่ห่างจากจังหวัดเพชรบุรีประมาณ 50 กม. สามารถนำรถเข้าถึงบริเวณน้ำพุร้อนได้ หรือจากอำเภอหนองหญ้าปล้องเข้าไปประมาณ 16 กม. จากลานจอดรถ ต้องเดินเท้าอีก 450 เมตร

ฤดูกาลท่องเที่ยว

เที่ยวได้ทุกฤดู