บ่อน้ำพุร้อน
บรรยากาศ บ่อน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง จุดกราบไหว้ บ่อน้ำร้อน บ่อต้นกำเนิดน้ำแร่ จุดนี้ มุมสวยๆ บ่อน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง วิวมุมสูงของ บ่อน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง ด้านข้าง มีราวให้เกาะ สะพานเดินชิววิว วิวธรรมชาติสวยๆ บ่อน้ำพุร้อน ธรรมชาติที่ล้อมรอบ มุมสูง บ่อน้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง จุดนี้ควรระมัดระวังด้วย ตู้จ่ายเงิน ราคา 20 บาท

บ่อน้ำพุร้อน