ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 974

หมู่บ้านไทยดำ

หมู่บ้านไทยดำ

พบได้ทั่วไปในเขตอำเภอเขาย้อย โดยเฉพาะ ที่บ้านหนองปรงและบ้านทับคาง ชาวไทยดำเป็นชนกลุ่ม หนึ่งที่อพยพมาจากประเทศลาว และยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ชาวไทยดำจะจัดงานสังสรรค์ มีการแต่ง-กาย แบบพื้นเมือง และการละเล่นต่าง ๆ

 

ป้ายด้านหน้าของหมู่บ้านไทยดำ จังหวัดเพชรบุรี

ป้ายด้านหน้าของหมู่บ้านไทยดำ จังหวัดเพชรบุรี

เวทีแสดงงานโชว์

เวทีแสดงงานโชว์

ชุดสมัยก่อนในตู้กระจก

ชุดสมัยก่อนในตู้กระจก

บ้านสมัยก่อน เป็นบ้านโบราณ

บ้านสมัยก่อน เป็นบ้านโบราณ

บรรยากาศด้านนอกมีสะพานยื่น

บรรยากาศด้านนอกมีสะพานยื่น

เครื่องทอผ้า ของหมู่บ้านไทยดำ

เครื่องทอผ้า ของหมู่บ้านไทยดำ

ป้ายด้านหน้าของหมูบ้านไทยดำ

ป้ายด้านหน้าของหมูบ้านไทยดำ

เรือนไทยโซ่ง

เรือนไทยโซ่ง

จำลองเรือนไทยโซ่ง

จำลองเรือนไทยโซ่ง

ด้านในเรือน มี เครืองปั้นดินเผา

ด้านในเรือน มี เครืองปั้นดินเผา

เครื่องจักสานก็มี

เครื่องจักสานก็มี

บรรยากาศเรือนไทยโซ่ง

บรรยากาศเรือนไทยโซ่ง

อุปกรณ์ทำอาหารในสมัยก่อน

อุปกรณ์ทำอาหารในสมัยก่อน

โซนขายของชุดสมัยก่อน

โซนขายของชุดสมัยก่อน

เครื่องทอผ้า มีเยอะมาก

เครื่องทอผ้า มีเยอะมาก

เครื่องทอผ้า ผ้าสีเขียว

เครื่องทอผ้า ผ้าสีเขียว

เครื่องทอผ้า ผ้าสีแดงสวยๆ

เครื่องทอผ้า ผ้าสีแดงสวยๆ

รูปภาพทรงร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาลัยมหิดล

รูปภาพทรงร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาลัยมหิดล

ทรงถวายปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ทรงถวายปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์

ด้านในเรือนไทยโซ่ง

ด้านในเรือนไทยโซ่ง

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี