พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
ป้ายด้านหน้าของหมู่บ้านไทยดำ จังหวัดเพชรบุรี เวทีแสดงงานโชว์ ชุดสมัยก่อนในตู้กระจก บ้านสมัยก่อน เป็นบ้านโบราณ บรรยากาศด้านนอกมีสะพานยื่น เครื่องทอผ้า ของหมู่บ้านไทยดำ ป้ายด้านหน้าของหมูบ้านไทยดำ เรือนไทยโซ่ง จำลองเรือนไทยโซ่ง ด้านในเรือน มี เครืองปั้นดินเผา เครื่องจักสานก็มี บรรยากาศเรือนไทยโซ่ง อุปกรณ์ทำอาหารในสมัยก่อน โซนขายของชุดสมัยก่อน เครื่องทอผ้า มีเยอะมาก เครื่องทอผ้า ผ้าสีเขียว เครื่องทอผ้า ผ้าสีแดงสวยๆ รูปภาพทรงร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาลัยมหิดล ทรงถวายปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์ ด้านในเรือนไทยโซ่ง

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์