การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง, นครนายก

icon_car.jpg (808 bytes) รถยนต์

จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดนครนายกสามารถไปได้ 2 เส้นทาง ได้แก่

  1. ตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ ระยะทางประมาณ 107 กม.
  2. ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่แยกหินกอง ไปตามถนนสุวรรณศรเส้นทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงจังหวัดนครนายก ระยะทางประมาณ 137 กม.

icon_bus.gif (237 bytes) รถโดยสารประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถโดยสารประจำทางทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถประจำทางปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิตทุกวัน วันละหลายเที่ยว ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-936-1972 และ 02-936-6049 นอกจากนั้นยังมีบริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-องครักษ์-โรงเรียนนายร้อย จปร. แต่ไม่ผ่านตัวอำเภอเมือง

action.gif (910 bytes) ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ

อำเภอเมือง-อำเภอปากพลี 9 กม.
อำเภอเมือง- อำเภอบ้านนา 17 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอองครักษ์ 32 กม.

action.gif (910 bytes) การเดินทางจากจังหวัดนครนายกไปยังจังหวัดใกล้เคียง

mushroom.jpg (2909 bytes)สถานีเดินรถโดยสารประจำทางมีบริการเดินรถไปยังจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระบุรี และจันทบุรี ส่วนการเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยว และอำเภอต่าง ๆ มีบริการรถสองแถวบริการวันละหลายเที่ยว ติดต่อสอบถามรายละเอียดการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทเดินรถ โทร. (037) 311932

action.gif (910 bytes) หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 037)

ศาลากลางจังหวัด 037-314-575
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 037-313-615
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง 037-311-285
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนา 037-381-833
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพลี 037-399-793-4
สถานีตำรวจภูธรอำเภอองครักษ์ 037-391-301
โรงพยาบาลนครนายก 037-311-151
โรงพยาบาลบ้านนา 037-381-832
โรงพยาบาลปากพลี 037-320-893
โรงพยาบาลองครักษ์ 037-391-290
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง 037-311-932
ชมรมการท่องเที่ยวนครนายก 037-312-282; โทรสาร: 037-312-284