ที่กิน

แก้ไข

 ร้านอาหาร, นครนายก

อำเภอเมือง
กลางบัว ถนนรังสิต-นครนายก ตรงข้ามวัดนางหงษ์ โทร. 037-312-432
กุ้งแก้ว ถนนสายนครนายก-นางรอง
กอบเกื้อ ถนนศรีเมือง หน้าตลาดสดเทศบาล โทร. 037-311-633
โกสุม ถนนธงชัย หน้าตลาดสดเทศบาล โทร. 037-311-424
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดนายจั๊ว ปากซอยผาสุข 2 ถนนสุวรรณศร
เกสท์เฮ้าส์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โทร. 037-393-010-4
ครัวจตุชล ถนนสุวรรณศร ข้างโรงพยาบาลนครนายก
ครัวมะนาว กม.ที่ 9 ถนนสาริการ-นางรอง โทร. 037-328-327, 037-328-313
ฉัตรวี เยื้องวัดใหญ่ทักขินาราม ตำบลบ้านใหญ่ โทร. 037-311-572
ช่อชะมวง กม.ที่ 14 ถนนสาริกา-นางรอง โทร. (01) 212-1806
ดู๋ดี๋ หน้าวัดอุดมธานี โทร. 037-312-412
น้องเปิ้ล ถนนเสนาพินิจ ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย
นกกระตั้ว ถนนสุวรรณศร ตรงข้ามตลาดศรีเมือง
นัฏฐ์-ทิพ กม.ที่ 9 ถนนสาริกา-นางรอง โทร. 037-328-318, (01) 944-4275
นครเพชร ถนนสุวรรณศร ใกล้โรงพยาบาลนครนายก
ปันใจ ถนนสุวรรณศร หน้าโรงพยาบาลนครนายก โทร. 037-311-399
โพธิ์แดง กม.ที่ 14 ถนนสาริกา-นางรอง โทร. (01) 328-0094
มานพ ถนนธงชัย หน้าตลาดสดเทศบาล โทร. 037-312-086
เรือนรับรอง รร.จปร เขาชะโงก ใน รร.จปร.
ราชาวดี ภายในสีดารีสอร์ท กม.ที่ 18 ถนนสาริกา-นางรอง โทร. 037-311-600
ร่มไม้ ถนนสุวรรณศร
เลิศรส ถนนสุวรรณศร ตรงข้ามกับร้านศิริชัยหินอ่อน ทางเข้าวัดอุดมธานี
ศักดิ์ศรีเจริญ ถนนสุวรรณศร ตรงข้ามโรงพยาบาลนครนายก โทร. 037-311-162
ศรีสุนีย์ ทางแยกบ้านใหญ่ ถนนน้ำตกสาริกา-นางรอง โทร. 037-311-529
สาริกา 239 หมู่ 3 ถนนสาริการ-นครนายก โทร. 037-328-101
สี่ทิศ ถนนเสนาพินิจ ข้างธนาคารนครหลวงไทย โทร. 037-311-063
สามสาว ถนนรังสิต-นครนายก ตรงข้ามปั๊มน้ำมัน ปตท
จิตรัตน์ โทร. 037-312-108
สามอนงค์ ถนนสายนครนายก-น้ำตกสาริกา ตำบลบ้านใหม่
สวนอาหารชานเมือง ทางแยกหนองสันปอ ก่อนถึงโรงเรียนนายร้อย จปร. โทร. 037-312-426
สวนอาหารเขาชะโงก สี่แยกโรงเรียนนายร้อย จปร. โทร. 037-381-674-5
แหลมทอง ทางแยกบ้านใหญ่ ถนนน้ำตกสาริกา-นางรอง โทร. 037-311-529
อำเภอองครักษ์
จันทร์เพ็ญ ใกล้ปั๊ม ปตท. แยกองครักษ์ โทร. 037-391-278
อำเภอปากพลี
ประนอม ข้างวัดเกาะหวาย ตำบลเกาะหวาย โทร. 037-399-550
อำเภอบ้านนา
ลอมฟาง ถนนสุวรรณศร ตำบลป่าขะ โทร. 037-381-397
สวนอาหารเรือนไทย 88 หมู่ 10 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านนา โทร. 037-318-820