ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก, นครนายก

มีทั้งที่เป็นของกิน ของใช้ และตลอดจนผลิตภัณฑ์พืชผักผลไม้ที่ขึ้นชื่อนานาชนิด อาทิ มะปรางหวานส้มโอ ทุเรียน ส้มเขียวหวาน หน่อไม้หวาน มะนาว ฯลฯ และสินค้าประเภทศิลป หัตถกรรม ได้แก่

มะปราง
เป็นผลไม้ที่ชึ้นชื่อที่สุดของจังหวัดนครนายก (มะปราง คือ ผลไม้ที่มีรสหวาน ในขณะที่ผลไม้ สายพันธุ์เดียวกันแต่มีรสเปรี้ยว เรียกว่า มะยงชิด) มะปรางจะออกผลผลิตช่วงเดือนกุมภาพันธุ์-มีนาคม มีหลายสวนที่ปลูกตามเส้นทางนครนายก-น้ำตกสาริกา หากไปในฤดูออกผลพอดีและไปซื้อที่สวนได้

ดอกดาหลา
ตามเส้นทาง 3049 และเลี้ยวซ้ายไปทางวังรีรีสอร์ทมีเกษตรกรที่ทำสวนดอกดาหลาอยู่สิบกว่าราย แต่หากนักท่องเที่ยวตัองการจะไปเยี่ยมชมสวน หรือแวะไปซื้อและอยากจะลองตัดดอกเองที่ สวนดาหลา แสงทอง (จากทางหลวง 3049 เลี้ยวซ้ายเข้าไป 12 กม.) พร้อมที่จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ฤดูกออกดอกของดอกไม้ชนิดนี้อยู่ระหว่างเดือน พฤศิกายน-พฤษภาคม

ผลิตภัณฑ์หินอ่อน
แหล่งผลิตอยู่ใกล้โรงพยาบาลนครนายก อำเภอเมือง และที่ทางแยกเข้าโรงเรียนายร้อยจปร.สินค้าที่ผลิตได้แก่ แจกัน กาน้ำ นาฬิกา กำไล โคมไฟ ป้ายชื่อ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
มีแหล่งผลิตอยู่ที่ตำบลสาริกา อำเภอเมือง ทำเป็นเรือใบ นกยูง รูปหน้าคน มีขายบริเวณน้ำตกสาริกา นางรอง และวังตะไคร้

ไม้กวาด
มีแหล่งผลิตอยู่ที่ตำบลสาริกา อำเภอเมือง ตำบลนาหินลาด ตำบลโคกกรวด ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี ไม้กวาดนี้ทำด้วยหญ้าพงช้าง ด้ามทำด้วยไม้โมก และไม้ไผ่หิน หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป ในจังหวัดนครนายก
พรมทอจากเศษผ้า
มีแหล่งผลิตอยู่ที่ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา ทำเป็นพรมเช็ดเท้า พรมปูที่นอน มีหลายขนาดหาซื้อได้ตามร้านเฟอร์นิเจอร์ในตลาดบ้านนา และอำเภอเมืองนครนายก

ขนมเปี๊ยะ
แหล่งทำอยู่ที่ตลาดบ้านนา อำเภอบ้านนา เป็นขนมเปี๊ยะเชลล์ชวนชิม" หาซื้อได้ตามร้านค้าในจังหวัดนครนายก
กล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ
มีแหล่งผลิตอยู่ที่ตำบลสาริกา อำเภอเมือง มีขายที่บริเวณน้ำตกสาริกา และน้ำตกนางรองผลไม้แช่อิ่ม ได้แก่ มะเฟือง มะดัน มะขาม มะม่วง กระท้อน มะนาว มะกรูด เป็นต้น มีวางขายอยู่บริเวณทางแยกบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก

ผลไม้แช่อิ่ม
ได้แก่ มะเฟือง มะดัน มะขาม มะม่วง กระท้อน มะนาว มะกรูด เป็นต้น มีวางขายอยู่บริเวณทางแยกบ้านใหญ่ อ.เมือง หรือที่กลุ่มแม่บ้าน บ้านดงโชคดี ที่บ้านดง ต.สาริกา อ.เมือง ใช้ผลไม้ที่เก็บได้ ในฤดูจากสวนของสมาชิกในกลุ่มที่แบ่งส่วนหนึ่งขายสดและนำมาแปรรูปส่วนหนึ่ง แต่ละฤดูกาลผลผลิตจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เช่น มะม่วงดอง ขนุนเชื่อมแห้ง สับปะรดเชื่อมแห้ง มะเฟืองเชื่อมแห้ง มะขามแช่อิ่ม มะดันเชื่อมแห้ง เป็นต้น