ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,200

น้ำตกลานรัก (น้ำตกตาดหินกอง)

น้ำตกลานรัก (น้ำตกตาดหินกอง)

ตั้งอยู่ในตำบลพรหมณี ใช้เส้นทางเดียวกับทางไปน้ำตกสาริกา และ น้ำตกนางรอง โดยแยกซ้ายที่สี่แยกประชาเกษม ประมาณหลักกม.ที่ 8 และเดินทางต่อด้วยถนนลูกรังอีกประมาณ 5 กม. ก็จะถึงบริเวณตัวน้ำตก ซึ่งเกิดจากสายธารเล็ก ๆ ไหลผ่านลานหิน ในช่วงสุดท้ายไหลพุ่งเป็นทางยาว ผ่านลานหินที่กว้างเลียบตรงเชิงเขาเตี้ย ๆ อย่างสวยงาม และแปลกไปจากน้ำตกแห่งอื่น ๆ มีน้ำเฉพาะในฤดูฝน