ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 172

น้ำตกธารทอง จ ลำปาง

น้ำตกธารทอง จ ลำปาง

น้ำตกธารทอง เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม เหมาะสำหรับแวะนั่งชมสายน้ำไหลตามธรรมชาติ พอจอดรถปุ๊บก็สามารถที่จะเล่นน้ำตกได้เลย น้ำตกธารทองมีลักษณะเป็นธารน้ำไหลไปตามหิน และมีแหล่งเล่นน้ำได้ บริเวณโดยรอบเป็นสวนรุกขชาติมีป่าไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น น้ำธารทองมีลักษณะเป็นหินปูน แม้แต่เด็กๆ ก็ยังสามารถเล่นน้ำสบายไม่ลื่น เพราะหินใต้น้ำมีความสากเดินขึ้นลงตามธารน้ำได้


น้ำตกธารทอง

บรรยากาศบริเวณน้ำตกธารทอง

น้ำตกธารทอง

นำตกธารทอง

ร้านค้าบริเวณน้ำตกธารทอง

น้ำตกธารทอง