ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, ลำปาง

อำเภอเมือง
แกงร้อน ถ. พระเจ้าทันใจ ต. บ่อแฮ้ว โทร. 054-218-639
โกเกียวไก่ย่าง 260/74 ถ.ท่าคร่าวน้อย โทร. 054-218-026
เกาะลอย อยู่ในสวนสาธารณะหนองกระทิง โทร. 054-221-316
คำหวาน 146/11 ถ.พหลโยธิน โทร. 054-222-399
คุ้มหลวง, สวีทคอฟฟี่ช็อพ ชั้นล่างของโรงแรมเอเชีย โทร. 054-218-074, 054-218-822
จริยา 190/6 ถ.รอบเวียง ต.สวนดอก โทร. 054-218-750
บ้านฝ้าย 206/2 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.พิชัย โทร. 054-224-602
บ้านริมน้ำ 328 ถ.ทิพย์ช้าง โทร. 054-221-861
แม่วังคอฟฟี่ช็อพ, จูเลียนา, วาเลนติโน, เยอบีร่า ชั้นล่างของโรงแรมทิพย์ช้าง โทร. 054-226-501-6
แม่แห 1017 ถ. อุปราช โทร. 054-221-904
ร้านอาหาร 641 ถ.ไปรษณีย์ ต.หัวเวียง โทร. 054-223-641
เรือนแพ 270 ถ.พหลโยธิน (ถ.ซุปเปอร์สายลำปาง-เชียงราย) ต.หัวเวียง โทร. 054-226-979
ลำปางสุกี้โคคา 54/7-8 ถ.ท่าคร่าวน้อย โทร. 054-218-624
เวียงพนาและเวียงทิพย์ ในโรงแรมลำปางเวียงทอง โทร. 054-225-801-2
เวียงละคร 138/38 ถ.พหลโยธิน (ถ.ซุปเปอร์สายลำปาง-เชียงราย) โทร. 054-224-470-1
ศรีวัง 368/8 ถ.ฉัตรชัย โทร. 054-224-766 ห้องอาหารเขลางค์นคร ในโรงแรมเขลางค์นคร โทร. 054-226-137 โอชาวัฒนา 136/34-35 ถ.พหลโยธิน โทร. 054-221-153, 054-218-093
อำเภอแม่เมาะ
โครงการก่อสร้างฯ แม่เมาะระยะที่ 2 ร้านอาหารในบริเวณการไฟฟ้าลิกไนต์แม่เมาะ
โภชนาคาร ร้านอาหารในบริเวณการไฟฟ้าลิกไนต์แม่เมาะ