ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก,ลำปาง

เซรามิค
กิตติโรจน์ เซรามิค 5/1 หมู่ 3 ถ.ต้นธงชัย อ.เมือง โทร. 218612 โทรสาร 225712
เค เค เซรามิค 254 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง โทร. 218313, 221580 โทรสาร 225589
ชมพูอุตสาหกรรม 431 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง โทร. 222931 โทรสาร 223931
เชาว์ลำปาง 107 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง โทร. 223443, 218443, 217433 โทรสาร 224443
บ.ณ. 324 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง โทร. 221598 โทรสาร 221598
พืชผลเซรามิค 62 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง โทร. 217432 โทรสาร 224080
ศรีสวัสดิ์ เซรามิค 361 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง โทร. 225931-2
(ชามตราไก่) แสงอรุณ 29 ถ.นาก่วมเหนือ ต.ชมพู อ.เมือง โทร. 222815-6 โทรสาร 224815
อินทรา เซรามิค 382 ถ.ลำปาง-เด่นชัย ก.ม. ที่ 1 อ.เมือง โทร. 224382, 221189 โทรสาร 221227
ผ้าฝ้าย
บ้านฝ้าย 206/2 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ลำปาง-เชียงราย ต.พิชัย อ.เมือง โทร. 224602
แหนม
แหนมเขลางค์ 168 ถ.ทิพย์ช้าง อ.เมือง โทร. 217037
แหนมสมศรี 146 ถ.ป่าไม้ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง โทร. 224061
กุนเชียง, หมูหยอง, หมูแผ่น
ตั้งเฮียงหลี 57 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง โทร. 217364
ท่งเฮงกี่ 63-65 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง โทร. 223687
เล่าฮั่วกี่ 61 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง โทร. 217489
เล่าฮั่วกี่จั่น 67 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง โทร. 223771
ตลาดกลางสินค้าเอนกประสงค์   
จำหน่ายสินค้า ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่
  1. ตลาดกลางที่ อ.งาว อยู่ที่ ถ. ลำปาง-พะเยา-เชียงราย
  2. ตลาดกลางที่ อ.ห้างฉัตร อยู่ที่ ถ. ลำปาง-เชียงใหม่ ใกล้โรงเรียนพลตำรวจภาค 5

อุตสาหกรรมพื้นบ้าน

ผ้าทอ

ในบางหมู่บ้านยังมีการทอผ้าด้วยกี่พื้นเมือง โดยใช้ฝ้ายที่ปลูกขึ้นเอง เช่น "บ้านหลวง" อำเภอแม่ทะ ที่นิยมทอเป็นผ้าลายเชิง "บ้านทุ่งกว๋าว" อำเภอเมืองปาน นิยมทอเป็นผ้าลายยก นอกจากนี้ยังมีที่อำเภอแจ้ห่ม และที่ "บ้านฝ้าย" ตำบลพิชัย อำเภอเมือง ซึ่งมีโรงงานทอผ้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝ้ายทอมือ

หมู่บ้านแกะสลักบ้านหลุก

ตั้งอยู่ที่ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปประมาณ 2 กม. ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 25 กม. หมู่บ้านนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพแกะสลักไม้เป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น ช้าง ม้า สิงโต กวาง ฯลฯ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เป็นอุตสาหกรรมครอบครัวที่ได้รับการถ่ายทอด สืบต่อกันมา

เครื่องเคลือบดินเผา

เนื่องจากจังหวัดลำปางมีแหล่งดินขาวที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยและมีเป็นจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาขึ้น ซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่สองฝั่งเส้นทางเข้าตัวเมืองลำปาง มีร้านจำหน่ายอยู่ในตัวเมือง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมกรรมวิธีในการปั้น และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ได้ที่โรงงาน

กระดาษสา

ทำมาจากปอสาซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนชนิดหนึ่ง มีเนื้อเยื่อเหนียวและมีคุณสมบัติในการนำมาทำกระดาษ ประโยชน์ของกระดาษสาสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของได้หลายอย่าง เช่น ร่ม โคมไฟ ไส้เทียนดอกไม้แห้งและของที่ระลึกต่างๆ เป็นต้น ในจังหวัดลำปางมีการทำกระดาษสา เป็นอุตสาหกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงคือที่ บ้านน้ำโท้ง