ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 161

บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน

บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน

มีหลายบ่อตั้งอยู่รวมกันในพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ บริเวณที่ทำการอุทยาน สภาพในบ่อน้ำร้อนเต็มไปด้วยโขดหินน้อยใหญ่ น้ำพุร้อนมีกลิ่นกำมะถันอ่อนๆ อุณหภูมิเฉลี่ย 73 องศาเซลเซียส บริเวณใกล้เคียงมีห้องบริการอาบน้ำแร่ 11 หลัง ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ อย่างสวยงาม


บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน

บรรยากาศบริเวณบ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน

บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน

บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน

สามารถนำไข่มาต้มได้

บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน

มีบริการห้องอาบน้ำแร่อยู่ที่นี่ด้วย

บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน

กฎการเข้าใช้ห้องอาบน้ำแร่