ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 151

วัดม่อนสันฐาน

วัดม่อนสันฐาน

วัดม่อนสัณฐาน หรือ วัดม่อนปู่ยักษ์ ตั้งอยู่บนเนินสูงตามแบบของวัดโบราณทางภาคเหนือ ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นสมัยใด ในช่วงปี พ.ศ 2440 หรือราวรัชกาลที่ 5 ชาวพม่าในนครลำปางมีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัด เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่าผสมตะวันตก นับเป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบศิลปะตามวัด โดยภายในวิหาร เป็นอาคารไม้ที่ยกพื้น หลังคาซ้อนลดหลั่นหลายชั้น เป็นทั้งที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและกุฏิ มีภาพจิตรกรรมตามฝาผนัง เสาไม้ และ ใกล้ๆ มีวิหารฝรั่ง ที่มีภาพจิตรกรรมอยู่บนผนังรอบอาคาร ซึ่งเขียนตามแบบพม่า  มีภาษาพม่ากำกับไว้ที่ภาพด้วย


วัดม่อนสันฐาน

วัดม่อนสันฐาน

วัดม่อนสันฐาน

วัดม่อนสันฐาน

วัดม่อนสันฐาน

เข้าวัดกราบไหว้ สิริมงคลกับชีวิต