ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,377

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง เป็นวัดเล็กๆ ในหมู่บ้านเวียงเหนือ มีวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาพื้นบ้าน หากชื่นชอบศิลปะตามวัดแล้ว ไม่ควรพลาดชมวัดนี้ ที่มีวิหารเป็นวิหารแบบล้านนาที่หาชมได้ยาก ในปัจจุบันยกพื้นสูงไม่มาก ทางขึ้นบันไดตัวมกรคายนาค ที่เชิงบันไดมีประติมากรรมปูนปั้นรูปสิงห์เฝ้าวิหาร ส่วนหลังคามีการซ้อนเป็นชั้นด้านหน้าสามชั้น ด้านหลังสองชั้น แต่ละชั้นมีช่อฟ้า ใบระกาเป็นตัวนาคเลื้อยลงมาจากยอดหลังคา กลางสันหลังหรืออกไก่มียอดเรียวแหลมเล็กๆ เรียงไปตลอด คล้ายยอดบราลีตามโบสถ์ วิหารโบราณในภาคกลาง ภายในวิหารมีการเปิดให้เห็นโครงสร้างส่วนบน โดยไม่ทำเพดานปิดทึบอย่างที่พบเห็นตามโบสถ์ วิหาร ในภาคกลาง เมื่อเข้าไปจึงรู้สึกโปร่งสบาย


วัดประตูป่อง

กราบไหว้พระ

วัดประตูป่อง 

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง 

ซุ้มประตูวัดประตูป่อง

ด้านหน้าสวัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

ซุ้มประตูทางเข้า วัดประตูป่อง

ซุ้มประตูทางเข้า วัดประตูป่อง

ซุ้มประตูทางเข้า วัดประตูป่อง

ซุ้มประตูทางเข้า วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

จุดกราบไหว้

จุดกราบไหว้

ป้ายวัดประตูป่อง

ป้ายวัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

พระอุโบสถ วัดประตูป่อง

พระอุโบสถ วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

เจดีย์วิหาร

เจดีย์วิหาร

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

หอระฆัง

หอระฆัง

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

พระอุโบสถ

พระอุโบสถ

รั้วกำแพงวัดประตูป่อง

รั้วกำแพงวัดประตูป่อง

รั้วกำแพงวัดประตูป่อง

รั้วกำแพงวัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง