ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 157

วัดเชตวัน

วัดเชตวัน

วัดเชตวัน หรือ วัดหัวเวียง เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ แต่สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้ จะอยู่ที่พระประธาน ศิลปะเชียงแสนที่มีพุทธลักษณะงดงาม ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์มีลักษณะพระพักตร์ค่อนข้างยาวรี มีเปลวพระศกคล้ายเปลวไฟบนพระเศียร ที่ฐานประธานมีพระพุทธรูปสำริดสมัยเชียงแสนประดิษฐานอยู่หลายองค์ สันนิษฐานว่ามีอายุเก่ากว่าพระประธาน เพราะเปลวพระศกเป็นมุ่นมวยผม แทนที่จะเป็นเปลวไฟอย่างพระประธาน

 
ทางเข้าวัดเขตวัน

วัดเชตวัน 

วัดเชตวัน

พระเจดีย์

พระประทานด้านนอก เป็นพระนอน

พระนอน

พระเจดีย์ทอง