ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 149

สวนสาธารณะหนองกระทิง

สวนสาธารณะหนองกระทิง

ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อแฮ้ว จากตัวเมืองข้ามลำน้ำวังไปตามเส้นทางสายลำปาง - ห้างฉัตร ประมาณ 3 กม.เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนชาว ลำปางที่ใกล้ตัวเมือง มีหนองน้ำใสเหมาะสำหรับว่ายน้ำ เล่นเรือถีบ มีสวนหย่อม และต้นไม้ร่มรื่น มีร้านอาหารและเครื่องดื่มบริการหลายแห่ง

 
สวนเครืองเล่นเด็ก

บรรยากาศยามเย็น

สวนสาธารณะหนองกระทิง

สวนสาธารณะหนองกระทิง

บึงกลางสวน

สวนสาธารณะหนองกระทิง

สวนสาธารณะหนองกระทิง 

สวนสาธารณะหนองกระทิง

สวนสาธารณะหนองกระทิง