ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 168

วัดพระธาตุม่อนพญาแช่

วัดพระธาตุม่อนพญาแช่

ตั้งอยู่ที่ ต.พิชัย บนเส้นทางสายลำปาง-งาว ระยะทางประมาณ 5 กม. จากตัวเมืองโดยเลี้ยวขวาเข้าไปตรงหลักกม.ที่ 605 ประมาณ 1 กม. วัดตั้งอยู่บนเนินเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดลำปางได้อย่างชัดเจน ทางวัดได้พัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และขอความร่วมมือกับสำนักงานป่าไม้เขตลำปางจัดให้เป็นวนอุทยานม่อนพญาแช่ ความสวย งามของวัดอยู่ที่บันไดนาคที่ทอดยาวขึ้นไปสู่พระเจดีย์ซึ่งกล่าวว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์เดิมถูกทำลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2498 ทุกปีจะมีงานนมัสการพระธาตุในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 เหนือ (ตรงกับเดือน 9)


หอเสื้อวัด ระหว่างทางเดินขึ้นบันได

วัดพระธาตุม่อนพญาแช่   

วัดพระธาตุม่อนพญาแช่ 

วัดพระธาตุม่อนพญาแช่
 
วัดพระธาตุม่อนพญาแช่ 

วัดพระธาตุม่อนพญาแช่
 ิ
บันไดทางขึ้นและลงเส้นทางเดียวกันเลยค่ะ

เส้นทางเดินลง ตอนเดินขึ้นไมได้ถ่ายเพราะเหนื่อยมาก

คิดว่าเดินแปบเดียวถึงที่ไหนได้ขาสั่นเลยทีเดียว

จำชื่อไม่ได้ละว่าชื่ออะไร ดูดูไปน่ารักดี

ประตูทางเข้าไป ไม่คิดว่าปลายทางจะต้องขึ้นเขา