ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,812

กาดกองต้า

กาดกองต้า

กาดกองต้า หรือ ตลาดจีน (กาดกองต้า เป็นคำล้านนา แปลตามตัวคือ ตลาดถนนท่าน้ำ) เป็นตลาดโบราณ ของคนลำปาง อายุร้อยกว่าปีมาแล้ว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวัง เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2420 (สมัยรัชกาลที่5) ความสำคัญในอดีตเป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้าทางภาคเหนือและเป็นศูนย์กลางการค้าไม้ซึ่งมีพ่อค้าหลายเชื้อชาติทั้งพม่า จีน และชาวตะวันตก ชื่อตลาดจีน มาจากพ่อค้าส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายจีน ซึ่งบางส่วนเดิมทีได้มาขายแรงงานที่นี้ และได้พัฒนาจนมาเป็นพ่อค้าส่วนใหญ่ของตลาด เสน่ห์กาดกองต้าถ่ายทอดผ่านทางสถาปัตยกรรมทั้งเรือนแบบไทยภาคกลาง เรือนล้านนา เรือนพม่า เรือนแบบจีน และเรือนขนมปังขิงแบบฝรั่งเศส ตลาด ถนนคนเดิน จะเปิด เวลา 18.00-22.00น. เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (แนะนำว่าถ้าอยากถ่ายรูปให้มาเวลาบ่ายๆจะดีน่ะค่ะ)
 สถานที่ตั้ง ถ.ตลาดเก่า ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ใกล้สะพานรัษฎาภิเศก


บรรยากาศร้านค้าต่างๆ ภายในกาดกองต้า

ร้านเชน เย็นตาโฟ ที่กาดกองต้า

ร้านค้าภายในกาดกองต้า

ภายในร้านตกแต่งให้บรรยากาศคล้ายกับร้านขายของสมัยโบราณ

กาดกองต้า

กาดกองต้า

กาดกองต้า

สะพานรัษฎาภิเศก

บรรยากาศรอบๆ สะพานรัษฎาภิเศก

กาดกองต้า

อาคารบริเวณกาดกองต้า

ตอนกลางคืน กาดกองต้า

ตอนกลางคืน กาดกองต้า

ตอนกลางคืน กาดกองต้า

ตอนกลางคืน กาดกองต้า

ตอนกลางคืน กาดกองต้า

ตอนกลางคืน กาดกองต้า

ตอนกลางคืน กาดกองต้า

ตอนกลางคืน กาดกองต้า

ตอนกลางคืน กาดกองต้า

ตอนกลางคืน กาดกองต้า

ตอนกลางคืน กาดกองต้า

ตอนกลางคืน กาดกองต้า

ตอนกลางคืน กาดกองต้า

ตอนกลางคืน กาดกองต้า