ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 432

สะพานไม้เก่า ขัวไม้มุง

สะพานไม้เก่า ขัวไม้มุง

สะพานไม้ไผ่กับศาลาที่พักรูปดอกไม้มุงหลังคาใบจากดังกล่าว ถูกจัดสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของกลุ่มชาวบ้านในชุมชนบ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง หรือที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในนามภาพรวมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ชุมชนแกะสลักไม้ อำเภอแม่ทะ โดยมักพบว่านักท่องเที่ยวจะนิยมมาเที่ยวตรงจุดบริเวณนี้ในช่วงเวลาเช้า กับช่วงเวลาเย็น ส่วนหนึ่งเพื่อจะถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ดูพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าและชมพระอาทิตย์อัสดงในช่วงยามเย็น

สะพานไม้เก่า ขัวไม้มุง

สะพานไม้เก่า ขัวไม้มุง

สะพานไม้เก่า ขัวไม้มุง

สะพานไม้เก่า ขัวไม้มุง

สะพานไม้เก่า ขัวไม้มุง

สะพานไม้เก่า ขัวไม้มุง