ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,040

วัดพระธาตุดอยพระฌาน

วัดพระธาตุดอยพระฌาน

วัดพระธาตุดอยพระฌาน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งมีเขตติดต่อระหว่าง อำเภอแม่ทะ อำเภอเกาะคา และอำเภอสบปราบ เป็นวัดที่มีพระธาตุเก่าแก่มีมาแต่โบราณ แต่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก ตั้งอยู่บริเวณแนวภูเขาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว บริเวณโดยรอบมีทัศนียภาพที่สวยงามและมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอำเภอแม่ทะที่หาดูได้ยาก เป็นสถานที่ที่มีความสงบและร่มเย็น โดยในแต่ละปีจะจัดให้มีงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ซึ่งตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7 (ประมาณเดือน มิถุนายนของทุกปี)

วัดพระธาตุดอยฌาน
ประวัติการสร้าง พระอาจารย์พรชัย อคุคว์โส เจ้าอาวาส ได้มาพำนักอยู่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2552 พร้อมกับพระภิกษุ สหธรรมิกที่บวชพร้อมกัน ซึ่งเป็นชาวบ้านนาคดคือ พระปิยพงษ์ ธมุมว์โส พระอาจารย์พรชัย ท่านได้เล่าว่าก่อนที่จะรู้จักดอยพระฌาน ได้มีนิมิตบอกให้ท่านมาอยู่ที่แห่งหนึ่ง เป็นดอยที่มีพระธาตุองศ์สีขาว มีแม่น้ำไหลผ่านอยู่ไม่ไกลจากบ้านท่านปิยพงษ์ โดยในนิมิตได้บอกว่า "ขอให้มาช่วยสร้างวัดให้หน่อย ต่อไปในภายหน้า คนจะขึ้นมาเยอะ ที่นี่จะพาคนไปสวรรค์ได้มาก" ท่านปิยพงษ์ คาดว่าจะเป็นดอยพระฌาน ที่มองเห็นได้จากหน้าบ้านท่าน ท่านเลยได้ยินแค่ชื่อ ไม่เคยขึ้นไป จึงได้นัดหมายกันเดินทางมาสำรวจและตัดสินใจเริ่มสร้างวัดโดยท่านปิยพงษ์ได้มีนิมิตฝันว่า มีพญานาคใหญ่มารับพระทั้งสองขึ้นหลังแล้วพาข้ามแม่น้ำจางขึ้นมาบนดอยพระฌานที่มีงูจำนวนมากพันคลุมอยู่ทั้งดอย

ภาพมุมสูง วัดพระธาตุดอยพระฌาน

ภาพมุมสูง วัดพระธาตุดอยพระฌาน

ภาพมุมสูง วัดพระธาตุดอยพระฌาน

ภาพมุมสูง วัดพระธาตุดอยพระฌาน

ภาพมุมสูง วัดพระธาตุดอยพระฌาน

ภาพมุมสูง วัดพระธาตุดอยพระฌาน

ภาพมุมสูง วัดพระธาตุดอยพระฌาน

ภาพมุมสูง วัดพระธาตุดอยพระฌาน

ภาพมุมสูง วัดพระธาตุดอยพระฌาน

ภาพมุมสูง วัดพระธาตุดอยพระฌาน

ภาพมุมสูง วัดพระธาตุดอยพระฌาน

ภาพมุมสูง วัดพระธาตุดอยพระฌาน

ด้านหน้าบันไดทางขึ้น วัดพระธาตุดอยพระฌาน

ด้านหน้าบันไดทางขึ้น วัดพระธาตุดอยพระฌาน

วัดพระธาตุดอยพระฌาน

วัดพระธาตุดอยพระฌาน

พระประทาน วัดพระธาตุดอยพระฌาน

พระประทาน วัดพระธาตุดอยพระฌาน

วัดพระธาตุดอยพระฌาน

วัดพระธาตุดอยพระฌาน

วัดพระธาตุดอยพระฌาน

วัดพระธาตุดอยพระฌาน

วัดพระธาตุดอยพระฌาน

วัดพระธาตุดอยพระฌาน

มองออกมาจากวัด มองเห็นวิว วัดพระธาตุดอยพระฌาน

มองออกมาจากวัด มองเห็นวิว วัดพระธาตุดอยพระฌาน

วัดพระธาตุดอยพระฌาน

วัดพระธาตุดอยพระฌาน