ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 42

บ้านหลุก

บ้านหลุก เป็นหมู่บ้านแกะสลักไม้มานานหลายชั่วอายุคน แต่ละครัวเรือนจะผลิตผลงานที่ตนเองถนัดในลักษณะแบ่งงานกันทำ มีทั้งงานแกะสลัก งานกลึง  และการประดิษฐ์ของตกแต่งในบ้าน นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมการผลิตภายในหมู่บ้านและซื้อสินค้าได้ในราคาถูก