ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 913

วัดปงยางคก

วัดปงยางคก

ตั้งอยู่ริมถนนสายห้างฉัตร-เกาะคา ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 5 กม. มีวิหารพระแม่เจ้าจามเทวีซึ่งเป็นวิหารไม้เก่าแก่ สิ่งที่น่าสนใจภายในคือมณฑปปราสาทเก่าที่มีตำนานสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพระแม่เจ้าจามเทวี

วัดปงยางคก เอกลักษณ์คือ มณฑปเป็นฝีมือสมัยจามเทวี

วัดปงยางคก เอกลักษณ์คือ มณฑปเป็นฝีมือสมัยจามเทวี

วัดปงยางคก  เป็นวัดที่มีความเก่าแก่มาก

วัดปงยางคก เป็นวัดที่มีความเก่าแก่มาก

วัดปงยางคก ด้านนี้จะเป็นวิหารโถงล้านนา

วัดปงยางคก ด้านนี้จะเป็นวิหารโถงล้านนา

ด้านใน วัดปงยางคก

ด้านใน วัดปงยางคก

เรียกว่า ธรรมาสน์โบราณ

เรียกว่า ธรรมาสน์โบราณ

วัดปงยางคก

วัดปงยางคก

วัดปงยางคก

วัดปงยางคก

ด้านข้างของ วัดปงยางคก

ด้านข้างของ วัดปงยางคก