ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 118

สวนป่าทุ่งเกวียน

สวนป่าทุ่งเกวียน

อยู่ริมถนนสายลำปางเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมือง 30 กม. อยู่ในท้องที่ป่าเตรียมการสงวนแม่ยาว อ.ห้างฉัตร ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สวนป่าทุ่งเกวียนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ ชาวลำปาง นักท่องเที่ยวจะพบกับธรรมชาติแนวสนและดอกไม้ พันธุไม้นานาชนิด ประมาณเดือน ธันวาคมของทุกปี จะมีการจัดงาน "วันดอกไม้บาน" ภายในบริเวณ

 
สวนป่าทุ่งเกวียน

สวนป่าทุ่งเกวียน ลำปาง 

สวนดอกไม้

จุดศูนย์กลาง สวนป่าทุ่งเกวียน 

สวนสนคริสมาส

สวนป่าทุ่งเกวียน ลำปาง

สวนป่าทุ่งเกวียน ลำปาง

สวนป่าทุ่งเกวียน ลำปาง

สวนป่าทุ่งเกวียน ลำปาง 

สวนป่าทุ่งเกวียน ลำปาง