ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 200

หาดเก็บตะวัน

หาดเก็บตะวันจะ เป็นชายหาดที่มีที่จอดรถคอยให้บริการผู้ที่มาท่องเที่ยว ที่สำคัญจะมีถนนเส้นเล็ก ๆ เอาไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้เดินถ่ายรูปตามมุมต่าง ๆ รวมถึงเดินเรียบทะเลชมวิวซึ่งเราสามารถใช้เวลาในการดื่มด่ำกับบรรยากาศได้ดีกว่าการขับรถนั่นเอง นอกจากนั้นก็ยังมีการทำเขื่อนที่ทำมาจากหินเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง รวมถึงแนวของเขาเพื่อป้องกันดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงฝนตกอีกด้วย