ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,305

เขื่อนคีรีธาร

ตั้งอยู่ในเขตอำเภอมะขาม เป็นเขื่อนเอนกประสงค์สร้างขึ้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้ประโยชน์ในการชลประทาน บริเวณอ่างเก็บน้ำมีทิวทัศน์สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

การเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 317 ประมาณ 20 กม. จะมีทางแยกขวาไปเขื่อนคีรีธาร