ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 800

ถ้ำเขาวง

เป็นส่วนหนึ่งของ อช. เขาชะเมา-เขาวง สภาพโดยรอบร่มรื่น แวดล้อมด้วยป่าดงดิบแล้ง บนเทือกเขาหินปูนมีโพรงถ้ำมากมาย ภายในถ้ำเขาวงมีหลายสิบคูหา และค่อนข้างมืด นักท่องเที่ยวจึงควรติดต่อเจ้าหน้าที่นำทาง ซึ่งจะมีไฟฉายให้บรการด้วย

สิ่งที่น่าสนใจ เส้นทางเข้าถ้ำต้องเดินข้ามลำธารในป่าดงดิบแล้ง และมีบรรไดไม้ขึ้นไปยังปากถ้ำ ถ้ำเขาวงประกอบด้วยถ้ำค้างคาว ซึ่งเป็นถ้ำปากทางของถ้ำละคร ถ้ำสามมิตร ถ้ำสิงโตใหญ่ ถ้ำสิงโตน้อย และถ้ำเต่า ซึ่งถ้ำต่าง ๆ ต้องจากรูปร่างและลักษณะเด่นของหินงอกหินย้อยที่พบภายในถ้ำ

หากเดินลึกเข้าไปจะผ่านคูหาต่าง ๆ และทะลุไปสู่บริเวณกลางของเขาวงซึ่งเป็นลานหินโล่งล้อมรอบด้วยทิวเขาหินปูนซ้อนเป็นชั้น ๆ งดงามตระการตามาก อาจเกิดอันตรายได้ ที่สำคัญ คือ มีชาวบ้านพบสัตว์ป่า เช่น หมีควายเข้ามาหลบฝนอยู๋ในถ้ำด้วย