ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 328

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ตั้งอยู่ที่ บ้านดอนจิก เลยอำเภอบุ่งคล้า 3 กิโลเมตรและเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีเนื้อที่ประมาณ 186 ตารางกิโลเมตร หรือ 116,562 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอบึงกาฬ อำเภอบุ่งคล้า อำเภอเซกา และอำเภอบึงโขงหลง เกือบติดพรมแดนประเทศลาวสามารถมองเป็นทิวทัศน์ที่เป็นป่าได้ โดยรอบ เห็นได้ไกลถึงป่าในฝั่งลาว เช่น ภูควาย ภูงู ภูหมาก่าวของลาวได้ชัดเจน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 150-300 เมตร สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น บางส่วนเป็นสันเขาหินทราย ลานหินและทุ่งหญ้าโดยสถานที่แห่งนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของระบบนิเวศน์วิทยาเอาไว้ดังจะเห็นได้จากว่าสถานที่แห่งนี้ยังคงมีสัตว์หลากหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่ เช่น ช้าง เสือโคร่งเสือดาว หมี ชะมด ไก่ฟ้า ไก่ป่า ลิง ชะนีและนกนานาชนิด
บริเวณ รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

การเดินทาง
โดยรถยนต์
ในการเดินทางไปยังเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูวัวแห่งนี้นั้น หากใช้รถยนต์ส่วนตัวให้ขับไปตามทางหลวงหมายเลข 212 ก่อนถึงบุ่งคล้า 12 กิโลเมตรจะมีทางแยกขวาที่บ้านชัยพรให้เลี้ยวเข้าไป จากนั้นจะผ่านบ้านภูเงิน บ้านดอนเสียดไปจนถึงน้ำตกเป็นระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร หรือหากเดินทางจากภูทอกให้ใช้เส้นทางที่ผ่านบ้านนาต้อง บ้านดอนเสียด รวมระยะทางจากภูทอกประมาณ 14 กิโลเมตร

ที่เที่ยวแนะนำ