ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,756

วัดสว่างอารมณ์

วัดสว่างอารมณ์

วัดสว่างอามรณ์ (ถ้ำศรีธน) ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนศิลา หมู่ 1 ตำบลโนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ เป็นวันสังกัดคระสงฆ์มหานิกาย มีพื้นที่ตั้งวัดเนื้อที่ ทั้งหมด40 ไร่ มีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือ จนถนนสาธารณะ ยาวประมาณ 8 เส้น ทิศใต้ จดถนนสาธารณะยาวประมาณ 8 เส้น ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะยาวประมาณ 5 เส้น ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะยาวประมาณ 5 เส้น พื้นที่ตั้งวัดมีความเป็นมาตามประวัติที่เล่าขานกันมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งเป็นที่ประจัก มีก้อนหินทรายที่ใหญ่มาก มีอายุนับล้านปี ตั้งอยุ่บริเวณตรงกลางพื้นที่ของวัดละมีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ตั้งอยู่บนก้อนหินใหญ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอปากคาด ด้านล่างก้อนหินใหญ่ดังกล่าวนี้ ด้านทิศตะวัดตก มีถ้ำยาวประมาณ 60 เมตร ลึกประมาณ 10 เมตรโดยเฉลี่ย ชาวบ้านเรียกว่า”ถ้ำศรีธน’’ ด้านหลังถ้ำ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีก้อนหินทรายตั้งเรียกกัน 3 ก้อนนี้ว่า เป็นการประลองวิชาอาคมของท้าวศรีธนลองดาบ บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีก้อนหินเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมาก และมีรอยอยู่ด้านล่างหินคล้ายรอยฝ่ามือ ชาวบ้านเรียกว่ารอยมือท้าวศรีธนประลองพลัง โดยยกก้อนหินมาวางไว้หลังจากเรียนวิชาอาคมกับฤๅษี นอกจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างไว้ตามที่กล่าวมาแล้ว ยังมีอาคารเสนาสนะปูชนีย์สถาน ที่ชาวบ้านพร้อมคณะสงฆ์แต่ละยุคสมัยร่วมกันสร้างขึ้นตามลำดับ ดังนี้ ด้านทิศตะวันออกมีถ้ำฤๅษี วิหารครอบรอยพระพุทธบาจำลอง และอาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยอุโบสถ วิหารหน้าถ้ำศรีธน หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ สระน้ำพญานาค มีฌาปนสถาน (เมรุ) พร้อมอาคารที่พักญาติที่พักสงฆ์ เพื่อใช้ประกอบพิธี มีกิที่พักสงฆ์ และปูชนีย์วัตถุเช่นพระพุทธรูปปางต่างๆ มีรูปจำลองฤาษี รูปจำลองท้าวศรีธน รูปจำลองนางมโนราห์ รูปจำลองนางมสิกา รูปจำลองสุนทรภู่ รูปจำลองพระอภัยมี โดยมีสระน้ำอยู่ทางเข้าฤาษี และมีน้ำตกจำลองเป็นต้นวัดสว่างอามรณ์ (ถ้ำศรีธน) สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2425 ตามหลักฐานอ้างอิง คือสร้างขึ้น ณ 23 มีนาคม 2425 โดยท้าวขุนไกรซึ่งอพยพมาจากฝั่งประเทศลาว (ส.ปป.ล.)มาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำโขง ใกล้บ้านห้วยคาด ต่อมาตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านปากคาด ระยะต่อมากมีคนอพยพมาอยู่มากขึ้นมาก และขยายความเจริฯญขึ้นตามลำดับ ชาวบ้านที่อพยพมาอยู่ปากคาด ก็ได้ร่วมกันก่อสร้างวัดขึ้นบนที่ดินของ นายจันทรา ไกรราช ซึ่งเป็นบุตรชายของขุนไกร และได้ร่วมกันตั้งชื่อวัดสว่างอามรณ์(ถ้ำศรีธน) โดยชาวบานจะเอ่ยปากเรียกวัดนี้ว่าวัดถ้ำศรีธน จนเคยชิน และเรียกขานนามวัดนี้จนถึงปัจจุบัน ส่วนชื่อที่เป็นทางการนั้น คือ “วัดสว่างอามรณ์”โดยได้รับวิสุงคามสีมา จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ได้รับพระราชทานเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2517 ประมาร 30 เมตร บริเวณอาณาเขต กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร การบริหารจัดการและการปกครอง
มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบเป็นทางการ มีรายนามดังนี้
รูปที่ 1 พระอธิการด่อน อินทสาโร (หลวงปู่ด่อน) ปกครองเมื่อปี พ.ศ.2450-2460
รูปที่ 2 พระอธิการดาว พุทธสโร ปกครองเมื่อปี พ.ศ.2460-2471
รูปที่ 3 พระอธิการดี ฐานวุทโฒ ปกครองเมื่อปี พ.ศ.2471-2492
รูปที่ 4 พระอธิการเสาร์ ถาวโร ปกครองเมื่อปี พ.ศ.2492-2529
รูปที่ 5 พระสมานชัย วรปัญโญ ปกครองเมื่อปี พ.ศ.2529-2535
รูปที่ 6 พระอธิการทองลี โกวิโธ ปกครองเมื่อปี พ.ศ.2535-2537
รูปที่ 7 พระวัชรญาณประยุต ปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2537-จนถึงปัจจุบัน
ด้านการศึกษาวัดสว่างอามรณ์ (ถ้ำศรีธน) เปิดสอนเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมเผนกธรรมสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2550 นอกนั้นมีหอสมุดตั้งอยู่ภายในวัด และถูกแต่งตั้งเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างมีอุนทยานการศึกษา ภายในศาลาการเปรียญ มีรูปภาพติดฝาผนังบนชั้นที่ 2 มีทั้งหมด 140 ภาพ และมีรูปภาพบนเพดานอีกส่วนหนึ่ง พัฒนาเป้นลานอเนกประสงค์ เพื่อใช้สอยจัดกิจกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา มีสวนหย่อม และไดปลูกยางพารา เพื่อส่งเสริมให้มีพื้นที่สีเขียว และเป็นพืชเศรษฐกิจ และทางวัดมีรายได้จาการกรีดยางพารา นำมาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ บำรุงพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์สามเณรที่นำมาพำนักและจำพรรษาอยู่วัดนี้ทุกๆปีตลอดมา


วัดสว่างอารมณ์

เป็นวันสังกัดคระสงฆ์มหานิกาย มีพื้นที่ตั้งวัดเนื้อที่ ทั้งหมด40 ไร่

วัดสว่างอารมณ์

จุดชมวิวภายในวัดสว่างอารมณ์

วัดสว่างอารมณ์

วัดสว่างอารมณ์

ที่เที่ยวแนะนำ