ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,875

ด่านศุลกากร-บึงกาฬ-ปากซัน

ด่านศุลกากร-บึงกาฬ-ปากซัน

ปากซันและบึงกาฬ อยู่ระหว่างแม่น้ำโขงที่กว้าง วิธีการข้ามจะใช้เรือของชาวบ้านที่มารับจ้างโดยเสียค่าบริการคนละ 60 บาท หากคนข้ามมีน้อย จะต้องรอจนเรือครบตามจำนวนถึงจะข้ามได้ หรือหากไม่ต้องการรอคนครบก็ต้องเสียเหมาขึ้นอยู่กับตกลงราคากัน(300) คนข้ามฝากไทยลาวจะมีมากช่วงตลาดนัดไทยลาววันอังคารและวันศุกร์


ปากซันและบึงกาฬ อยู่ระหว่างแม่น้ำโขงที่กว้าง ต้องนั่งเรือข้ามฝั่ง

ท่าเรือข้ามฟาก

ด่านศุลกากร-บึงกาฬ-ปากซัน

ด่านศุลกากรบึงกาฬ

รถโดยสารที่บึงกาฬ

ที่เที่ยวแนะนำ