ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,127

น้ำตกเจ็ดสี บึงกาฬ

น้ำตกเจ็ดสี บึงกาฬ

น้ำตกเจ็ดสี (น้ำตกกะอาม) มีความสวยงามและมีน้ำมากเฉพาะในช่วงฤดูฝน – ต้นฤดูหนาว ไม่แนะนำให้เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงอื่นๆ


บริเวณด้านหน้าน้ำตกเจ็ดสี

ทางไปน้ำตกเจ็ดสี

บรรยากาศบริเวณใกล้เคียงน้ำตกเจ็ดสี

น้ำตกเจ็ดสี

น้ำตกเจ็ดสี

 มีความสวยงามและมีน้ำมากเฉพาะในช่วงฤดูฝน – ต้นฤดูหนาว

น้ำตกเจ็ดสี

ที่เที่ยวแนะนำ