ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
เพิ่มรูป แก้ไข View : 282

วัดคานสามัคคีธรรม

เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่ก่อสร้างรูปเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่ สุดในภาคอีสานที่สวย งดงามและมีโบสถ์พระสมณโคดมที่โดดเด่น ตั้งอยู่บนเนินหินดาน ที่คงสภาพป่าถาวรอยู่ ตำบลชัยพร อำเภอบึงกาฬ

ที่เที่ยวแนะนำ