ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 684

ศาลเจ้าแม่สองนาง

ศาลเจ้าแม่สองนาง

เป็นศาลที่สิงสถิตย์ของเจ้าสองนางลุ่มน้ำโขงที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและบุคคลทั่วไป

ที่ตั้ง อ.เมือง ใกล้วงเวียนหอนาฬิกา


ศาลเจ้าแม่สองนาง เป็นศาลที่สิงสถิตย์ของเจ้าสองนางลุ่มน้ำโขง

เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและบุคคลทั่วไป

ศาลเจ้าแม่สองนาง

ที่เที่ยวแนะนำ