แก้ไข

เทศกาลประเพณี, บึงกาฬ


ประเพณีบุญบั้งไฟ (Boon Bang Fai or Rocket Festival)
จัดขึ้นช่วง : เดือนพฤษภาคม
ประเพณีบุญบั้งไฟนี้เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาว จังหวัดบึงกาฬ เชื่อว่าเป็นประเพณีขอฝน ในช่วงฤดูฝนที่กำลังมาถึง ชาวบ้านจะแต่งตัวสีสันสดใส ร้องเพลง เต้นแห่และแบกบั้งไฟ ซึ่งบางบั้งอาจยาวถึง 9 เมตร และประเพณีนี้ยังเป็นการส่งเสริมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬ
 

งานไหลเรือไฟ (Lai Reua Fai or Light Floating Festival)
จัดขึ้นช่วง : เดือนตุลาคม
เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของชาวอีสานที่มีมาแต่โบราณ นิยมทำกันในเทศกาลออกพรรษา ซึ่งทางจังหวัดหนองคายจะทำในคืนก่อนวันออกพรรษาหนึ่งคืน โดยยังคงรักษารูปแบบประเพณีเดิมอย่างเคร่งครัด โดยการสร้างเรือจะใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่นต้นกล้วย ไม้ไผ่ ทำเป็นแพ แล้วมัดไม้เป็นโครงรูปร่างต่างๆ หลายขนาดบางลำยาว 10 วา 12 วา หรือ 15 วา

 
งานแห่เทียนพรรษา (Candle Procession Festival)
จัดขึ้นช่วง : เดือนตุลาคม
งานประจำปีของจังหวัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยหล่อเทียนพรรษาและประดับตกแต่งเทียน อย่างสวยงาม มีการจัดขบวนแห่และการแข่งขันประกวดความสวยงามของเทียนแต่ละต้น


งานแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทาน (Princess’s Cup Boat Race)
จัดขึ้นช่วง : เดือนสิงหาคม
เนื่องด้วยอำเภอบึงกาฬได้เปลี่ยนสถานณะมาเป็นจังหวัดบึงกาฬในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ 2553 จึงได้จัดงานฉลองจังหวัดใหม่งานแรก ต้นเดือน 10-12 กันยายน 2553 นี้ โดยมีงานแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นงานเฉลิมฉลอง

 

 

ที่พักแนะนำ