ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 478

จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู

จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู

จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มีบรรยากาศดี เหมาะสำหรับนั่งพักผ่อน มีลมพัดเย็นสบาย และที่สำคัญมีที่นั่งเตรียมไว้ให้เรียบร้อย

ป้าย จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู

ป้าย จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู

สะพาน จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู

สะพาน จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู

สะพาน จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู

สะพาน จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู

สะพาน จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู

สะพาน จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู

สะพาน จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู

สะพาน จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู

ภาพวิวมุมสูง จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู

ภาพวิวมุมสูง จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู

ภาพวิวมุมสูง จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู

ภาพวิวมุมสูง จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู