ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,017

เจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม

เจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม

เจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม
เป็นเจดีย์ตั้งอยู่บนโขนหิน ทอดยาวออกไปในทะเล ประมาณ 50 เมตร ในสมัยก่อน การจะเข้าไปนมัสการหรือชมวิว ต้องนั่งเรือหรือลุยน้ำทะเล ไปหรือต้องรอช่วงน้ำลงถึอจะปรากฎทางเดิน ซึ่งปัจจุบันได้มีการสร้างสะพานไม้เพื่อเป็นทางเดินไปนมัสการและ สร้างแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั่วในประเทศทั่วในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี และได้รับคำชมจากนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก และ สามารถมากราบไหว้ขอพระเจดีย์กลางน้ำอายุกว่า 200 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว พร้อมชมบรรยากาศท้องทะเลที่สวยงามและชมวิถีชีวิตชาวประมงของหมู่บ้านหัวแหลมซึ่งชาวบ้านส่วนมากมืออาชีพประมงแบบใกล้ชิด

เจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม

เจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม

เจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม

เจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม

เจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม

เจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม

เจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม

เจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม

เจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม

เจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม

เจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม

เจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม

เจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลมเจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม

เจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลมเจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลม