ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,465

ถนนบูรพาชลทิศ

ถนนบูรพาชลทิศ

ถนนบูรพาชลทิศ ถนนที่จัดสร้างโดยกรมทางหลวงชนบท มีทัศนียภาพและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่เหนือจรดใต้ ตลอดเส้นทางจะมีแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่น่าสนใจมากมาย มีกิจกรรมต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นได้ทำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นขี่จักรยาน พายเรือคยัคชมธรรมชาติป่าชายเลน เดินศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศน์ป่าชายเลน

ป้ายเนินนางพญา

ป้ายเนินนางพญา

บรรไดทางเดินขึ้นคนแก่เดินกันแบบชิวๆ

บรรไดทางเดินขึ้นคนแก่เดินกันแบบชิวๆ

จุดชมวิวทะเล

จุดชมวิวทะเล

จุดล็อคกุญแจ

จุดล็อคกุญแจ

จุดล็อคกุญแจ

จุดล็อคกุญแจ

จุดชมพระอาทิตย์ตกที่งดงาม

จุดชมพระอาทิตย์ตกที่งดงาม

มุมมหาชนที่ใครมาต้องเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

มุมมหาชนที่ใครมาต้องเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

วิวสวยๆ ริมทะเล

วิวสวยๆ ริมทะเล

ภาพมุมสูง ถนนบูรพาชลทิศ

ภาพมุมสูง ถนนบูรพาชลทิศ

ภาพมุมสูง ถนนบูรพาชลทิศ

ภาพมุมสูง ถนนบูรพาชลทิศ

ภาพมุมสูง ถนนบูรพาชลทิศ

ภาพมุมสูง ถนนบูรพาชลทิศ

ภาพมุมสูง ถนนบูรพาชลทิศ

ภาพมุมสูง ถนนบูรพาชลทิศ

ภาพมุมสูง ถนนบูรพาชลทิศ

ภาพมุมสูง ถนนบูรพาชลทิศ

ภาพมุมสูง ถนนบูรพาชลทิศ

ภาพมุมสูง ถนนบูรพาชลทิศ

ภาพมุมสูง ถนนบูรพาชลทิศ

ภาพมุมสูง ถนนบูรพาชลทิศ

ภาพมุมสูง ถนนบูรพาชลทิศ

ภาพมุมสูง ถนนบูรพาชลทิศ