ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,737

อุโมงค์ปิยะมิตร

อุโมงค์ปิยะมิตร

อุโมงค์ปิยะมิตร เดิมเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 ใช้เวลาขุดประมาณ 3 เดือน ใช้คนขุดประมาณ 40-50 คน โดยขุดเป็นอุโมงค์คดเคี้ยวเข้าไปในภูเขายาว 1 กิโลเมตร ลึกประมาณ 50-60 ฟุต มีทางเข้าออกทั้งหมด 9 ทาง เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง ภายในอุโมงค์มีที่นั่ง ที่นอน ห้องวิทยุกระจายเสียง ห้องใต้ดิน ห้องเก็บเสบียงอาหาร และปัจจุบันได้อนุรักษ์ไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 


ก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงอุโมงค์ปิยะมิตร จะผ่านซุ้มประตูนี้ก่อน

ถ่ายรูปด้านหลังไว้

เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

อุโมงค์ปิยะมิตร ด้านในจะมีจุดต่างๆ

วิวมุมสูงด้านบน อุโมงค์ปิยะมิตร

วิวมุมสูงด้านบน อุโมงค์ปิยะมิตร

วิวมุมสูงด้านบน อุโมงค์ปิยะมิตร

วิวมุมสูงด้านบน อุโมงค์ปิยะมิตร

วิวมุมสูงด้านบน อุโมงค์ปิยะมิตร

วิวมุมสูงด้านบน อุโมงค์ปิยะมิตร

วิวมุมสูงด้านบน อุโมงค์ปิยะมิตร

วิวมุมสูงด้านบน อุโมงค์ปิยะมิตร

วิวมุมสูงด้านบน อุโมงค์ปิยะมิตร

วิวมุมสูงด้านบน อุโมงค์ปิยะมิตร

วิวมุมสูงด้านบน อุโมงค์ปิยะมิตร

วิวมุมสูงด้านบน อุโมงค์ปิยะมิตร

ซุ้มประตู อุโมงค์ปิยะมิตร

ซุ้มประตู อุโมงค์ปิยะมิตร

อุโมงค์ปิยะมิตร

อุโมงค์ปิยะมิตร

ซุ้มประตู อุโมงค์ปิยะมิตร

ซุ้มประตู อุโมงค์ปิยะมิตร

จุดเดินชมบรรยากาศ

จุดเดินชมบรรยากาศ

บรรยากาศ อุโมงค์ปิยะมิตร

บรรยากาศ อุโมงค์ปิยะมิตร

ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยว

ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยว

อุโมงค์ปิยะมิตร

อุโมงค์ปิยะมิตร

อุโมงค์ปิยะมิตร

อุโมงค์ปิยะมิตร

อุโมงค์ปิยะมิตร

อุโมงค์ปิยะมิตร

อุโมงค์ปิยะมิตร

อุโมงค์ปิยะมิตร

อุโมงค์ปิยะมิตร

อุโมงค์ปิยะมิตร

บรรยากาศ อุโมงค์ปิยะมิตร

บรรยากาศ อุโมงค์ปิยะมิตร

บรรยากาศ อุโมงค์ปิยะมิตร

บรรยากาศ อุโมงค์ปิยะมิตร

บรรยากาศ อุโมงค์ปิยะมิตร

บรรยากาศ อุโมงค์ปิยะมิตร

บรรยากาศ อุโมงค์ปิยะมิตร

บรรยากาศ อุโมงค์ปิยะมิตร

บรรยากาศ อุโมงค์ปิยะมิตร

บรรยากาศ อุโมงค์ปิยะมิตร

บรรยากาศ อุโมงค์ปิยะมิตร

บรรยากาศ อุโมงค์ปิยะมิตร

บรรยากาศ อุโมงค์ปิยะมิตร

บรรยากาศ อุโมงค์ปิยะมิตร

บรรยากาศ อุโมงค์ปิยะมิตร

บรรยากาศ อุโมงค์ปิยะมิตร

หน่วยกำลังสู้รบ

หน่วยกำลังสู้รบ

หน่วยกำลังสู้รบ

หน่วยกำลังสู้รบ

หน่วยกำลังสู้รบ

หน่วยกำลังสู้รบ

หน่วยกำลังสู้รบ

หน่วยกำลังสู้รบ

หน่วยกำลังสู้รบ

หน่วยกำลังสู้รบ

อุโมงค์ปิยะมิตร

อุโมงค์ปิยะมิตร

เตาเผาถ่าน

เตาเผาถ่าน

อุโมงค์ปิยะมิตร

อุโมงค์ปิยะมิตร

ต้นไม้พันปี (ต้นไทร)

ต้นไม้พันปี (ต้นไทร)

ต้นไม้พันปี (ต้นไทร)

ต้นไม้พันปี (ต้นไทร)

ที่เที่ยวแนะนำ