ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,293

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิง เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร แบบมหานิกาย สร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี (จากคำให้การชาวกรุงเก่ากล่าวว่าเป็นพระอารามหลวงลำดับที่ ๑๕) อยู่ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ตำบลหอรัตนไชย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ตอนใต้ของเกาะเมือง ทางราชการใช้ชื่อว่าตำบลคลองสวนพลู (หรือตำบลกะมัง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การเดินทางสู่วัดพนัญเชิงวรวิหาร ๓ ทาง

ก. เดินทางโดยรถยนต์ไปตามถนนพหลโยธิน แยกเข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สามแยกอำเภอวังน้อย ถนนสายโรจนะถึงเจดีย์ใหญ่วัดสามปลื้ม ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๑ เลี้ยวซ้ายไปตามถนน ผ่านวัดใหญ่ชัยมงคลแล่นเรื่อยไปจนถึงวัด

ข. เดินทางโดยรถไฟไปยังสถานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อรถประจำทาง หรือรถรับจ้างเพื่อข้ามเรือที่สถานีตำรวจป้อมเพชร ซึ่งเรียกว่า ท่าข้ามวัดสุวรรณดาราราม – วัดพนัญเชิงฯ

ค. เดินทางโดยเรือ มีเรือ ๓ สาย สายใต้และสายตะวันตก จะถึงวัดซึ่งอยู่ตรงข้ามสถานีตำรวจป้อมเพชรก่อนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สายเหนือจะถึงตัวจังหวัดก่อนถึงวัด

แนะนำที่พัก โรงแรมจังหวัดอยุธยา


พระพุทธไตรรัตนนายก

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นวัดแบบพุทธจีนติดแม่น้ำ

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร 


 
วัดพนันเชิงวรวิหาร วิวมุมสูง

วัดพนันเชิงวรวิหาร วิวมุมสูง

วัดพนันเชิงวรวิหาร วิวมุมสูง

วัดพนันเชิงวรวิหาร วิวมุมสูง

จุด จุดธูปเทียน กราบไหว้

จุด จุดธูปเทียน กราบไหว้

ไหว้พระประทานด้านในพระอุโบสถ

ไหว้พระประทานด้านในพระอุโบสถ

พระประทาน ด้านในกราบไหว้พร้อมดอกไม้ธูปเทียน

พระประทาน ด้านในกราบไหว้พร้อมดอกไม้ธูปเทียน

พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง

พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง

พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง

พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง

พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง

พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง

ประวัติพัดยศ

ประวัติพัดยศ

พระอัครสาวก

พระอัครสาวก

พระอัครสาวก

พระอัครสาวก

พระอัครสาวก

พระอัครสาวก

ที่เที่ยวแนะนำ