ประวัติพัดยศ
วัดพนันเชิงวรวิหาร วิวมุมสูง วัดพนันเชิงวรวิหาร วิวมุมสูง จุด จุดธูปเทียน กราบไหว้ ไหว้พระประทานด้านในพระอุโบสถ พระประทาน ด้านในกราบไหว้พร้อมดอกไม้ธูปเทียน พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง ประวัติพัดยศ พระอัครสาวก พระอัครสาวก พระอัครสาวก

ประวัติพัดยศ

เบื้องหน้าพระพักตร์ของพระพุทธไตรรัตนนายก ประดิษฐานพัดยศแบบแฉกลายทองรูปกลีบบัวพุ่มขาวบิณฑ์ ตั้งแต่บนเสาสูงต่างด้ามพัดใจพัดตกแต่งเป็นรูปเทพพนมใหญ่ล้อมรอบด้วยแนวลาดรักร้อยและลายพรณพฤกษา ขอบนอกหยักรูปกลีบบัวรวน ยอดแหลมคั่นด้วยบัวกลุ่ม 3 ชั้น คอพัด ตกแต่งเป็นพุ่มกลีบบัวแวง คล้ายขนนกซ้อนกัน 2 ชั้น คั่นด้วยวงแหวานตรงส่วนต่อกับด้ามพัดไม้ลงรักปิดทอง ตกแต่งเป็นลายนูน ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง ส่วนล่างเป็นลายกรวยเชิง จัดเป็นพัดยศที่สร้างถวายพระพุทธไตรรัตนนายกที่งดงามด้วยเชิงช่างอย่างยิ่ง

ที่เที่ยวแนะนำ