เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,187

ทัวร์ 9 วัด นนทบุรี เดินสายขอพรเอาสิริมงคล

ทัวร์ 9 วัด นนทบุรี เดินสายขอพรเอาสิริมงคล

1. วัดเขมาภิรตาราม
เป็นอารามหลวงชั้นโท ได้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น วัดแห่งนี้มีมหาเจดีย์ใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งมีความสูง 30 เมตรอยู่ด้านหลังโบสถ์ ที่สำคัญยังเป็นที่ศึกษาทางประวัติศาสตร์

2. วัดกู้
เป็นวัดที่มีศิลปะแบบมอญ ได้แก่ ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร เป็นภาพเขียนสีน้ำมันเรื่องราวพุทธประวัติ ภายในวิหารประดิษฐษนพระนอนองค์ใหญ่

3. วัดปราสาท
ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประทานและพระสาวก มีภาพจิตรกรรมเขียนขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายโดยฝีมือของสกุลช่างชั้นสูงนนทบุรี

4. วัดโชติการาม
เป็นอุโบสถที่มีลวดลายปูนปั้นประดับเครื่องถ้วยลายครามและเบญจรงค์ มีพระประธานปางมารวิชัยประดิษฐษนอยู่บนฐานชุกชี มีจิตรกรรมฝาผนังภายใน ตั้งแต่พื้นจรดเพดาน

5. วัดชมภูเวก
เป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์มากแห่งหนึ่งของวัดชมภูเวก เป็นสถานที่สถิตของดวงวิญญาณท่านพ่อปู่ศรีชมภู คอยดูแลรักษาวัดแห่งนี้ ในอดีตท่านเป็นผู้นำพี่น้องชาวมอญ ทำสงครามกับพม่า

6. วัดราษฎร์ประคองธรรม
ได้ประดิษฐษนพระพุทธไสยาสน์ (หลวงพ่อพระนอน) เป็นวัดที่มีประชาชนได้มาสักการะองค์พระธาตุ

7. วัดอัมพวัน (วัดบางม่วง)
เป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นสถาปัตยกรรมไทยที่สมบูรณืที่สุด เป็นเรือนไม้ตั้งอยู่ในสระน้ำ

8. วัดปรางค์หลวง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางศาสนาของชาวเมืองนนทบุรี สันนิษฐษนว่าสร้างในสมัยพระรามาธิบดีที่1 เป็นที่ประดิษฐษนพระพุทธยืนเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองผนังเรือนธาตุ

9. วัดเล่งเนยยี่ 2
เป็นวัดจีนที่ได้อยู่ในความอุปถัมภ์ของคณะสงฆ์ ได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ได้มีโอกาสร่วมบุญในการจัดสร้างวัดแห่งนี้ โดยที่มีพระอุโบสถกับวิหารน้อยลักษณะเป็นองค์ก่ออิฐสอดินยอดเจ็ดชั้น ที่สำคัญของทุกปีจะมีงานช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปีจะมีการจัดงานนมัสการหลวงพ่ออู่ทอง

ที่เที่ยวแนะนำ