ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,689

วัดโชติการาม

วัดโชติการาม

ตั้งอยู่ที่ตำบลบางไผ่ เดิมชื่อวัดสามจีน สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2350 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนี้คือ พระอุโบสถ ฐานอ่อนโค้งทรงสำเภา ด้านหน้ามีภาไล ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นลวดลาย ปูนปั้นประดับเครื่องถ้วยลายคราม และเบญจรงค์ มีวิหารเป็นอาคารทรงโรงขนาด 3 ห้องฝาผนังทั้ง 4 ด้าน มีจิตรกรรมตั้งแต่พื้นจรดเพดาน ลายหน้าบัน ประตูเป็นไม้จำหลักรูปเสี้ยวกางสวยงาม มาก ภาพหลังบานประตูเป็นภาพเขียนสีรูปแจกัน ดอกไม้บนพื้นแดง เพดานเป็นลายดอกไม้ แทรกภาพสัตว์ปีก การเดินทางใช้เส้นทางเดียวกับทางไปวัดสังฆทาน โดยมีป้ายชี้บอกตลอดทาง


ประตูทางเข้าจุดกราบไหว้ ทางเข้า

 

 
วิวมุมสูงด้านบนบรรยากาศ วัดโชติการามวัดกำลังบูรณะวัดบูรณะ ปรับปรุงป้ายชื่อเดิมของวัดโชติการามซุ้มประตูทางเข้าบูรณปรับปรุงประวัติของวัดโชติการามประวัติวัดโชติการามพระภิกษุ ได้เล่าวว่า "ทางวัดได้สร้างเจดีย์ครอบเตาหลอมองค์พระพุทธรูปไว้ แล้วปิดทางเข้า-ออก เพื่อไม่ให้เป็นการลบหลู่หรือก้าวข้าม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นี้"จุดตีระฆังวัดโชติการาม นนทบุรีวัดโชติการามจิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมฝาผนัง โบราณ สัญลักษณ์สำคัญของวัดแห่งนี้พระประทานในพระอุโบสถด้านในพระอุโบสถ

ที่เที่ยวแนะนำ