เพิ่มรูป แก้ไข View : 12,023

เที่ยวชมวัฒนธรรมมอญ ที่เกาะเกร็ด

เที่ยวชมวัฒนธรรมมอญ ที่เกาะเกร็ด

   

การล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชนมอญเกาะเกร็ด เริ่มต้นที่ท่าน้ำวัดปรมัยยิกาวาส สัญลักษณ์ของวัดคือ พระเจดีย์มุเตา เป็นเจดีย์ทรงรามัญ ก่อนลงเรืออาจแวะชมภาพจิตรกรรมแบบตะวันตกและงานฝีมือแบบมอญ ในพิพิธภัณฑ์ของวัด เรือจะพาล่องต่อไปตามแม่น้ำอ้อมเกร็ด ซึ่งเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิม ด้านตะวันตกของเกาะเป็นเขตสวนผลไม้ และแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ ไม่ควรพลาดแวะ คลองขนมหวาน หรือคลองบางบัวทอง ชมการทำขนมไทย ชิมและเลือกซื้อหาเป็นของฝาก ช่วงแม่น้ำลัดเกร็ด จะได้เห็น “บ้านมอญขวาง” ซึ่งปลูกขวางแนวแม่น้ำ เรียงรายกันอยู่ค่อนข้างหนาแน่น เมื่อขึ้นเรือที่ท่าน้ำวัดปรมัยยิกาวาส อาจเดินไปชมพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผามอญโบราณ บ้านกวานอาม่าน (หมู่บ้านช่างปั้น) หรือเดินต่อไป ชมโรงปั้น และเลือกซื้อหาของฝากจากแหล่งผลิต มื้อเที่ยงอย่าลืมแวะลิ้มลองอาหารมอญ โดยเฉพาะที่ทำจากหน่อกะลา เช่น ทอดมัน แกงส้ม ก๋วยเตี๋ยวหมู หากไปเที่ยวเกาะเกร็ดช่วงสงกรานต์ ก็จะได้ชิม ข้าวแช่ กะละแม และคะนอมจิน อาหารมอญโบราณ

วัดปรมัยยิกาวาส
ศิลปกรรมสำคัญในวัด ได้แก่ พระมหารามัญเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงรามัญ ที่ลานหลังพระอุโบสถ รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างจำลองแบบจากพระเจดีย์มุเตา เมืองหงสาวดี พระอุโบสถ ตกแต่งด้วยวัสดุจากอิตาลี ตามศิลปะพระราชนิยมในรัชกาลนี้ ภายในยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เขียนแบบสามมิติ (perspective) แบบตะวันตก พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส จัดแสดงศิลปกรรมมอญที่หาชมได้ยาก ได้แก่ งานแกะดุนโลหะ ยอดฉัตรพระมหารามัญเจดีย์ และงานเครื่องกระดาษ เช่น เหมหรือโลงศพ สำหรับงานศพพระเถระ เชิงบันไดทางขึ้นพิพิธภัณฑ์ มีโอ่งดินเผา เป็นฝีมือช่างเกาะเกร็ด ปั้นเมื่อปี พ.ศ. 2468 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดเฉพาะเสาร์ – อาทิตย์

เส้นทางแนะนำ
ล่องเรือชมวัด ชุมชนมอญเกาะเกร็ด (ใช้เวลาครึ่งวัน)
นั่งเรือชมรอบเกาะ เพื่อสัมผัสความงดงามของบ้านเรือน และวัดสำคัญของชุมชนชาวมอญ รวมทั้งความร่มรื่นเขียวขจีของเรือกสวน แวะเข้าไปชมการทำขนมไทยที่คลองขนมหวาน จากนั้น ชมเส้นทางเครื่องปั้นดินเผาอันเลื่องชื่อของเกาะเกร็ด แล้วอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านแบบมอญก่อนเดินทางกลับ

นั่งเรือรอบเกาะเกร็ด
มีเรือข้ามฟากที่วัดสนามเหนือ ข้ามมาที่ท่าน้ำวัดปรมัยยิกาวาส หากจะนั่งเรือรอบเกาะ มีเรือหางยาว นั่งได้ประมาณ 8 คน เหมาลำลำละ 500 บาท แต่แวะคลองขนมหวาน ราคา 700 บาท เรือเล็กเช่าจากปากเกร็ด เข้าคลองขนมหวาน ราคา 150 – 200 บาท
 
ล่องคลองบางใหญ่
จากท่าน้ำนนทบุรี มีเรือท้องแบนวิ่งเส้นทางนนทบุรี - คลองอ้อม - คลองใหญ่ ตั้งแต่ 4.00 - 20.00 น. ค่าโดยสาร 6 บาท ใช้เวลา 15-20 นาที

โปรแกรมทัวร์ วันเดียวเที่ยวเมืองนนท์ 
เกาะเกร็ด

พระตำหนัก   ลือนามสวนสมเด็จ   เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา
วัดเก่านามระบือ  ลือเรื่องทุเรียนนนท์  งามหน้ายลศูนย์ราชการ

 

กำหนดเดินทาง เรือออกจากท่าเรือท่าช้าง

 
08.30 ทุกท่านพร้อมกันที่ท่าช้าง  
09.00 เรือออกจากท่าเรือท่าช้าง พร้อมมัคคุเทศน์ประจำเรือ พาทุกท่านเดินทางล่องลำน้ำเจ้าพระยา และเข้าสู่คลองบางกอกน้อย  
09.10 เข้าชมพิพิธภัณฑ์อู่เรือราชพีธี ชมความงามของเรือพระที่นั่งต่างๆ  
09.40 ออกเดินทางจากพิพิธภัณฑ์อู่เรือราชพิธิ ล่องเรือตามลำคลองบางกอกน้อย และให้อาหารปลาบริเวณวัดศรีสุดาราม (วัดชีปะขาว) และนำท่านชมบ้านเรือนพร้อมชมทัศนียภาพริมสองฝั่งคลองบางกอกน้อย  
10.10 แวะกราบนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ วัดบางอ้อยช้าง  
10.30 ออกเดินทางจากวัดบางอ้อยช้างไป แวะชิมก๋วยเตี๋ยวเรือที่ตลาดบางคูเวียง  
11.00 ถึงตลาดบางคูเวียง พักรับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือ  
12.00 ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะเกร็ด  
13.00 ถึงเกาะเกร็ด ชมวัดปรมัยยิกาวาส ชมเจดีย์มอญทรงรามัญ กราบนมัสการ พระประจำจังหวัดนนทบุรี
ชมศูนย์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา ชาวมอญที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
 
14.00 ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่บ้านขนมหวาน แหล่งผลิดขนมหวาน พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือ ชมทิวทัศน์ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  
15.00 แวะชมอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก  
15.30 เดินทางกลับสู่ท่าช้างโดยสวัสดิภาพ  
 

อัตราค่าบริการ 200 บาท

 
 

ติดต่อ:
แผนกเรือเช่า / จำหน่ายบัตร บริษัทเรือด่วนมิตรเจ้าพระยา จำกัด
ท่าเรือท่าช้าง หลังวัดพระแก้วติดกับสโมสรราชนาวี ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200
โทร. 225-6179, 221-22978 แฟ็กซ์ 623-6169
ทุกวัน เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

 

รวมภาพ เกาะเกร็ด

มีให้เห็นตลอดสองข้างทาง

ป้าตุ่ม เจ้าของโรงงานเครื่องปั้นดินเผา

ทอดมันหน่อกะลา ชิ้นละ 1 บาท  (อร่อยดี)

ปั้นดินเผา

ของเก่าแก่ในศูนย์วัฒนธรรม กวานอามาน

วัดไผ่ล้อม

ก่อนจากเกาะเกร็ด (ขอถ่ายไว้ซะหน่อย)

ท่าน้ำวัดไผ่ล้อม นั่งเรือหางยาวมาขึ้นที่ท่านี้

บ้านเรือนแบบไทยๆ ริมฝั่งแม่น้ำ

ร้านสมชาย ขนมไทย

บ้านขนมไทย

ขนมไทย

photos taken by webmaster Thai-Tour.Com on 8 Feb 2001

 

ร้านขายขนม

ร้านขายขนม

ของที่ระลึกเป็นของฝาก

ของที่ระลึกเป็นของฝาก

ร้านขายขนม

ร้านขายขนม

ที่เที่ยวแนะนำ