ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,625

วัดราษฎร์ประคองธรรม

วัดราษฎร์ประคองธรรม

สิ่งที่โดดเด่น คือ "เจดีย์ 3 นคร" ที่จำลองเจดีย์ศักดิ์สิทธิในจังหวัดต่างๆ ให้ได้สักการะบูชา โดยไม่ต้องเดินทางไกล เหมือนมาวัดเดียวได้เที่ยวหลายจังหวัด ประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี

วัดราษฎร์ประคองธรรม เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่โด่งดังลำดับต้น ๆ ของจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพราะมีพระนอนที่มีขนาดใหญ่มาประดิษฐานอยู่ อิเฎลไปวัดนี้มาหลายครั้ง อิเฎลอยากบอกว่า พระนอนที่นี่มิได้เพียงมีขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นพระนอนที่สวยที่สุดเท่าที่อิเฎลเคยเห็นมา

วัดนี้ไม่ใช่วัดเก่าแก่เหมือนวัดอื่น ๆ ในย่านชานเมืองนนทบุรี วัดนี้มีอายุเพียง 60 ปี ซึ่งแตกต่างจากวัดอื่น ๆ ซึ่งมีอายุถึง 200 ปีขึ้นทั้งนั้น ดังนั้นวัดราษฎร์ประคองธรรมจึงมีความแปลกแหวกแนวทางด้านศิลปกรรม และรูปแบบของโบสถ์ ยอดอาคาร

อิเฎลไปเที่ยวพม่ามาหลายครั้ง ทำให้อิเฎลเห็นว่าลักษณ์ยอดโบสถ์และยอดอาคารของวัดราษฎร์ประคองธรรมมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมวางซ้อนกันเป็นชั้น ๆ เหมือนที่พม่า แต่เมื่อศิลปะประเภทนี้ถูกประยุกต์ให้มาอยู่ในวัดไทย มันก็ดูยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าที่พม่าเสียซะอีก เพราะเน้นสีทองและสีแดง มากกว่าสีดำและสีเขียว

 


วัดราษฎร์ประคองธรรม วิวมุมสูงด้านบนวิวมุมสูงด้านบน เจดีย์ 3 นครวิวมุมสูงด้านบน รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมชุมชนริมคลองชุมชนใกล้ๆกับวัดราษฎร์ประคองธรรมไฮไลท์สำคัญของวัดราษฎร์ประคองธรรมพระประทานด้านในพระนอน วัดราชฎร์ประคองธรรมพระอุโบสถ พระนอน

ที่เที่ยวแนะนำ