เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,109

9 วัด สายบุญ อิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งใจ

9 วัด สายบุญ อิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งใจ

1. วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน เป็นวัดที่สวยงาม เจดีย์สีทอง วัดนี้เป็นวัดประจำปีคนที่เกิดปีระกาหรือไก่ หากใครที่เกิดในปีนี้ควรจะมาสักการะบูชา

2. อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแต่พระนางจามเทวี เนื่องจากพระนางทรงเป็นนักปราชญ์ที่มีคุณธรรม และยังเป็นหญิงนักรบที่มีความสามารถและกล้าหาญชาญชัย

3. วัดพระยืน
เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและพุทธศาสนา เป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยสร้างเมืองหริภุญชัย ถือว่าวัดพระยืน เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองนครหริภุญชัย

4. วัดจามเทวี
เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยล้านนาไทย ที่สำคัญยังมีเป็นวัดทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีตามหลักฐานที่มีการจารึก พระเจดีย์สุวรรณจังโกฎิ เป็นเจดีย์แปดเหลี่ยม

5. กู่ช้าง-กู่ม้า
เป็นปูชนีสถานที่ประชาชนชาวลำพูนให้ความเคารพและสักการะมาก และที่สำคัญยังมีความเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และได้มีการสร้างศาลเจ้าพ่อกู่ช้างไว้ใกล้ๆกัน

6. วัดพระธาตุเจดีย์ดวงเดียว
เป็นวัดที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ได้สร้างบนตำแหน่งเมืองโบราณเดิม ส่วนเจดีย์พระธาตุดวงเดียวเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นใหม่ทรงเหลี่ยม สร้างครอบเจดีย์องค์เดิมจนไม่เหลือเค้าเจดีย์เก่า

7. วัดศรีดอนชัย
เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางลีลาสูง 59 ศอก ที่สูงและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ สร้างขึ้นจากศรัทธาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เลื่อมใสศรัทธาปี พ.ศ. 2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

8. วัดป่าเหียง
ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีหอไตรอายุกว่าร้อยปี ถือว่าได้เป็นโบราณสถานที่น่าสนใจและมีความสวยงามมาก และยังเป็นศิลปกรรมแบบล้านนา สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง

9. วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย
โดดเด่นสง่างามด้วย พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยสีทอง ตั้งเด่นตระหง่าน จนสามารถเห็นได้แต่ไกลทางหน้าทางเข้าวัด พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยนี้ มีรูปทรงคล้ายชเวดากองจำลอง ถือเป็นสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาศิลปะล้านนา

ที่เที่ยวแนะนำ