ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก,ลำพูน

ลำไย

ลำพูนเป็นแหล่งผลิตลำไยมากที่สุดในประเทศ แหล่งผลิตใหญ่อยู่ที่ บ้านหนองช้างคืน อำเภอเมือง พันธุ์ลำไยของที่นี่มีรสชาดหวานกรอบ ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี จะมีงานเทศกาลลำไย จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีของจังหวัด

หอมกระเทียม

ผลิตผลทางการเกษตรที่ปลูกมาก และจำหน่ายในราคาถูก

ผ้าไหมยกดอก

เป็นศิลปะการทอที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของลำพูน มีลวดลายเฉพาะแบบโบราณ แม้จะมีราคาสูง แต่ความงามของผืนผ้าไหมจากฝีมือหัตถกรรมท้องถิ่น ทำให้ผ้าไหมยกดอกของลำพูนยังได้รับความนิยมทั่วไป และส่งเป็นสินค้าออกต่างประเทศ

ผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองเงือก

มีรูปแบบการทอและลวดลาย ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ สีสันสวยงามเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้ารองจาน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน เช่น ผ้า ม่าน และตุง (ธงที่ใช้ในพิธีกรรมทางเหนือ)

งานไม้แกะสลัก

ที่เน้นให้เห็นลวดลายของเนื้อไม้ฉำฉา แกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆ รูปตุ๊กตา เป็นภาชนะใช้สอยในครัวเรือน หรือของใช้ประดับตกแต่งบ้าน แหล่งผลิตอยู่ที่อำเภอแม่ทา ตามถนนสายท่าจักร-แม่ทา ซึ่งแต่ละบ้านล้วนประกอบอาชีพเป็นช่างแกะสลัก

 

ร้านขายของที่ระลึก

อำเภอเมือง
บริษัท วี พี เอ็น คอร์เลคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 190/1 ถนนลำพูน-ริมปิง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทร. 053-511457, 053-511419 จำหน่ายสินค้าประเภทดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยกระดาษสา
ร้านสุวรีย์ ตั้งอยู่เลขที่ 250 ถนนป่าซาง-บ้านโฮ่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทร. 053-521106 จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
อำเภอป่าซาง
ร้านนันทนีย์บาติก ตั้งอยู่เลขที่ 245 หมู่ที่ 1 ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โทร. 053-521034 จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
บ้านหนองเงือก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
ร้านนันทขว้างลายคำ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 330/1 หมู่ที่ 1 ถนนลำพูน-ลี้ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โทร. 053-521076, 053-521330 จำหน่ายสินค้าประเภทผ้าฝ้าย ผ้าพิมพ์ ผ้าบาติก
ร้านนันทขว้าง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 330 ตลาดป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โทร. 053-521001 จำหน่ายสินค้าประเภทผ้าฝ้าย