ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,069

วัดจามเทวี

วัดจามเทวี

หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดกู่กุด ตั้งอยู่ริมถนนจามเทวี ตำบลในเมือง สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 1298 เป็นฝีมือช่างละโว้ ลักษณะพระเจดีย์เป็นสี่เหลี่ยมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดีย แต่ละด้านมีพระพุทธรูปยืนปางประทานพรอยู่เป็นชั้นๆ ภายในเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าอนันตยศและเจ้ามหันตยศ ราชโอรสของพระนางจามเทวีได้สร้างขึ้น เพื่อบรรจุอัฐิของพระนางเมื่อปี พ.ศ. 1298 เดิมมียอดห่อหุ้มด้วยทองคำ ต่อมาจะเป็นสมัยใดไม่ทราบชัด ยอดพระเจดีย์หักหายไปชาวบ้านจึงเรียกว่า กู่กุด หรือมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า พระเจดีย์สุวรรณจังโกฏ

นอกจากนั้นยังมี รัตนเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ทางขวาของวิหาร สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 17 โดยพระยาสรรพสิทธิ์ ฐานล่างสุดเป็นรูป 8 เหลี่ยม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.40 เมตร สูงจรดยอด 11.50 เมตร องค์เจดีย์เป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่ละเหลี่ยมเจาะเป็นซุ้ม ประดิษฐานพระพุทธรูปยืน ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์


ป้ายวัดด้านหน้า

วัดจามเทวี

วัดจามเทวี ด้านหน้าตัวพระอุโบสถ

วัดจามเทวี

วัดจามเทวี ลำพูน

ศาลาไม้ด้านหลัง

วัดจามเทวี ลำพูน

วัดจามเทวี

ด้านในพระอุโบสถ พระประทาน

วัดจามเทวี

รูปสมัยก่อน

ภาพมุมสูงวัดจามเทวี

ภาพมุมสูงวัดจามเทวี

เจดีย์ทรงปราสาทแบบหริภุญชัยรุูป

เจดีย์ทรงปราสาทแบบหริภุญชัยรุูป

พระประทานในพระอุโบสถ

พระประทานในพระอุโบสถ

เจดีย์ทรงปราสาทแบบหริภุญชัยรุูป

เจดีย์ทรงปราสาทแบบหริภุญชัยรุูป

ของโบราญที่เก็บไว้

ของโบราญที่เก็บไว้

โซนพิพิธภัณฑ์

โซนพิพิธภัณฑ์

เจดีย์ทรงปราสาทแบบหริภุญชัยรุูป

เจดีย์ทรงปราสาทแบบหริภุญชัยรุูป

ที่เที่ยวแนะนำ