ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, ลำพูน

อำเภอเมือง
ช่อชะมวง 10 ถ.วังซ้าย ต.ในเมือง โทร. 053-560-360 (จำหน่ายอาหารตามสั่ง)
ซันเดย์ 196 ถ. อินทยงยศ ต. ในเมือง โทร. 053-511-292
ดาวคะนอง 340 ถ. เจริญราษฏร์ ต. ในเมือง โทร. 053-511-552 (จำหน่ายอาหารพื้นเมือง)
ตึกแดง 57 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ต.บ้านกลาง โทร. 053-552-062
บ้านเมืองบุญ 234/5 ถ.ลำพูน-สันป่าตอง ต.ริมปิง โทร. 053-510-483 (จำหน่ายอาหารตามสั่ง)
บ้านสวน 90 ถ. เจริญราษฎร์ ต. ในเมือง โทร. 053-511-453
บุญยิ่ง ถ. รอบเมืองนอก ต. ในเมือง
พูนพิมาน 42 หมู่ 4 ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ต้นธง โทร 053-535-276
มิวสิค ฮอล 352/1 ถ. สันป่ายาง ต. ในเมือง
ไมตรีฟิชชิ่งปาร์ค ถ. อ้อมเมือง ลำพูน-ป่าซาง จ. ลำพูน
ลำพูนไอซ์ 6 หมู่ที่ 2 ถ. ไชยมงคล ต. ในเมือง โทร. 053-511-452
วี.พี ไอซ์ 143 ถ. เจริญราษฏร์ ต. ในเมือง โทร. 053-561-550
สกาวเดือน 13/3 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ถ.ลำพูน-บ้านธิ
สงขลาอาหารใต้ 49 ถ.สันเหมืองใต้ ต.ในเมือง โทร 053-534-166
สวนสมนึก 214 ถ. ลำพูน-สันป่าตอง โทร. 053-511-740
เสน่หา ข้างโรงภาพยนตร์มินิเธียเตอร์ ต. ในเมือง
เหมือนฝัน ถ. อ้อมเมืองลำพูน -ป่าซาง จ. ลำพูน
อำเภอลี้
สอางทิพย์ ตั้งอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอลี้ โทร. 053-511-880
อำเภอบ้านโฮ่ง
ครัวลุงศิลป์ ตั้งอยู่ที่สามแยกม่วงโตน
สระแก้ว ตั้งอยู่บ้าน ห้วยกาน
อำเภอป่าซาง
ฝ้ายคำ ถ.ป่าซาง-ลี้ (นครเจดีย์) ต. มะกอก
สวนใหม่ 98/5 สามแยกสะปุ๋ง ลำพูน-ป่าซาง ต.ม่วงน้อย โทร.053-521-685
โอชิน สามแยก สะปุ๋ง ถ.ลำพูน-ลี้
อำเภอแม่ทา
ครัวพญาญอง 212 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ทาสบเส้า โทร.053-549-079 โทรสาร 053-338-815