แก้ไข

เทศกาลประเพณี

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ หริภุญชัย

เป็นประเพณีเก่าแก่ที่จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนหก หรือที่ชาวลำพูนเรียกว่า วันแปดเป็ง โดยมีพิธีสรงน้ำ และงานสมโภชพระธาตุหริภุญชัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรงพระธาตุเป็นประจำทุกปี

งานลำไย

จัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ที่บริเวณสนามศาลากลางจังหวัด ภายในงานจะมีขบวนแห่รถลำไยที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม การประกวดธิดาลำไย ประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

งานฤดูหนาวและกาชาด

จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ณ สนามกีฬากลางจังหวัด ภายในงานมีนิทรรศการ  การแสดงมหรสพให้ชมหลายรายการ และจำหน่ายสินค้าเกษตร

งานของดีศรีหริภุญชัย

เป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และเกษตรแปรรูปนานาชนิดซึ่งเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านของจังหวัดลำพูนเป็นผู้ผลิต ในงานมีขบวนแห่ของกลุ่มแม่บ้าน การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การประกวดเรือนชนบท การออกร้านขายสินค้าหัตถกรรมในราคาย่อมเยา