การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง, ลำพูน

ทางรถยนต์

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านดอนเมือง รังสิต แยกซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 32 ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท เข้าจังหวัดนครสวรรค์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก ตรงเข้าสู่จังหวัดลำปาง แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 11 เข้าจังหวัดลำพูน รวมระยะทาง 670 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง

ทางรถโดยสารประจำทาง

 ทางรถประจำทาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถประจำทางทั้งธรรมดา และปรับอากาศ บริการทุกวันจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-8721777 (ลำพูน) โทร. 0-5351-1173

ทางรถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทยมีรถไฟไปจังหวัดลำพูนทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ โทร. 1690, 0-2621-8701 สถานีรถไฟลำพูน โทร. 0-5351-1016

ทางเครื่องบิน

โดยสารเครื่องบินสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ แล้วต่อรถมาลำพูนอีกทอดหนึ่ง รายละเอียดสอบถามได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด โทร. 02-356-1111 

สายการบิน แอร์เอเชีย เครื่องบินจากกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 02-515-9999

สายการบิน บางกอกแอร์เวย์  มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1771, 02-270-6699 

ส่วนรถประจำทางสายเชียงใหม่-ลำพูน มีบริการทุกวัน รถออกที่หน้าประตูเมืองเชียงใหม่ และปลายทางที่พิพิธภัณฑ์ เยื้องกับวัดพระธาตุหริภุญชัย ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 30 นาที

ระยะทางจากจังหวัดลำพูนไปจังหวัดใกล้เคียง

ลำพูน-เชียงใหม่  21 กม
ลำพูน-ลำปาง 71 กม.
ลำพูน-ตาก 244 กม.

ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอต่างๆ

อ.บ้านธิ  26 กม.
ป่าซาง 11 กม.
แม่ทา 25 กม.
อ.บ้านโฮ่ง 40 กม.
อ.ทุ่งหัวช้าง 105 กม.
อ.ลี้ 105 กม.

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญจังหวัดลำพูน

ที่ว่าการจังหวัดลำพูน 053-511-000
ททท.สำนักงานภาคเหนือเขต 053- 248-604 , 053-248-607 , 053-241-446
สถานีตำรวจภูธร 053-511-042
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
รพ.ลำพูน 053-511-233 , 053-511-034
สถานีรถไฟลำพูน 053-511-016
สถานีขนส่ง 053-511-173