การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง, ลำพูน

ทางรถยนต์

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านดอนเมือง รังสิต แยกซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 32 ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท เข้าจังหวัดนครสวรรค์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก ตรงเข้าสู่จังหวัดลำปาง แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 11 เข้าจังหวัดลำพูน รวมระยะทาง 670 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง

ทางรถโดยสารประจำทาง

 ทางรถประจำทาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถประจำทางทั้งธรรมดา และปรับอากาศ บริการทุกวันจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-936-3660, 02-936-3666 (ลำพูน) โทร. (053) 511-173

ทางรถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทยมีรถไฟไปจังหวัดลำพูนทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ โทร. 02-223-7010, 02-223-7020 สถานีรถไฟลำพูน โทร. (053) 511016

ทางเครื่องบิน

โดยสารเครื่องบินสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ แล้วต่อรถมาลำพูนอีกทอดหนึ่ง รายละเอียดสอบถามได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด โทร. 02-280-0060, 02-628-2000 ส่วนรถประจำทางสายเชียงใหม่-ลำพูน มีบริการทุกวัน รถออกที่หน้าประตูเมืองเชียงใหม่ และปลายทางที่พิพิธภัณฑ์ เยื้องกับวัดพระธาตุหริภุญชัย ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 30 นาที

ระยะทางจากจังหวัดลำพูนไปจังหวัดใกล้เคียง

ลำพูน-เชียงใหม่  21 กม
ลำพูน-ลำปาง 71 กม.
ลำพูน-ตาก 244 กม.

ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอต่างๆ

อ.บ้านธิ  26 กม.
ป่าซาง 11 กม.
แม่ทา 25 กม.
อ.บ้านโฮ่ง 40 กม.
อ.ทุ่งหัวช้าง 105 กม.
อ.ลี้ 105 กม.