ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
เพิ่มรูป แก้ไข View : 850

น้ำตกละอองรุ้ง

ห่างจากยะลาประมาณ 90-100 กม. ตามถนนสายยะลา-เบตง ก่อนถึงเบตงประมาณ 40 กม. จะพบถนนแยกเข้าน้ำตก ประมาณ 100 ม. มี   สายน้ำตกยามต้องแสงอาทิตย์เกิดเป็นสี รุ้งแลดูสวยงาม   บริเวณน้ำตกจะร่มรื่นตลอดทั้งวัน

ที่เที่ยวแนะนำ